Màster en Acústica Arquitectònica i Mediambiental La Salle Campus Barcelona URL

Màster en Acústica Arquitectònica i Mediambiental

Converteix-te en un expert en l'acústica aplicada al disseny d'espais, l'edificació, el control del soroll, les vibracions, l'impacte ambiental i la contaminació acústica

Nid: 4317
Pla d'estudis

SEMESTRE 1

Aquestes assignatures formen part del Postgrau en Acústica Arquitectònica En línia (PAA). En aquest Postgrau s'aborda tot el referent al tractament i aïllament acústic de sales: des del disseny i les normatives, fins a les mesures i control.

TEORIA D'ACÚSTICA DE SALES – 10 ECTS

En aquesta assignatura s'expliquen tots els conceptes necessaris per a entendre i dissenyar un recinte a nivell acústic. S'expliquen les principals teories per al disseny acústic d'espais i s'aprofundeix en els conceptes més rellevants en aquesta matèria.

Objectius:

L'objectiu és que l'alumne tingui una base sòlida dels conceptes teòrics i procediments de càlcul, disseny i mesura, per a poder projectar i avaluar l'acústica de qualsevol tipus d'espai.

Continguts:

 • Introducció a l'acústica
 • Materials acústics: absorbents, reflectors i difusors
 • Teoria estadística: Teories de reverberació i equacions analítiques estadístiques
 • Paràmetres Acústics i recomanacions per a Salas per a Veu i música
 • Teoria geomètrica i ondulatòria: Control de la forma i estudi de les freqüències pròpies
 • Simulació amb softwares específics: Procés de simulació acústica d'espais
 • Small Room Acoustics; Estudis d'enregistrament
 • Reforç electroacústic: Teoria i exemples pràctics

PRÀCTICA D'ACÚSTICA DE SALES – 5 ECTS

En aquesta assignatura s'imparteixen les bases i habilitats pràctiques que han de tenir els alumnes, lligats amb l'assignatura de teoria d'acústica de sales. Aquestes es basen en la realització i anàlisi de mesuraments acústics, així com en la resolució d'un cas pràctic.

Objectius:

L'objectiu d'aquesta assignatura és que els alumnes es familiaritzin amb la part més pràctica de l'acústica de sales. D'una banda es busca que adquireixin la destresa necessària per al maneig de diferents equips de mesurament, així com en l'anàlisi de les dades obtingudes. D'altra banda, es planteja un cas pràctic, on els alumnes han de posar en pràctica tots els coneixements adquirits en l'àmbit teòric, i realitzar un projecte (treball en grup) aportant un disseny el més realista possible.

Continguts:

 • Treball d'acústica de sales: Projecte realitzat en grup: Disseny acústic d'un espai
 • Mesura de les maneres pròpies d'un recinte
 • Mesura de les maneres pròpies d'un recinte
 • Mesura del coeficient d'absorció d'un material en cambra reverberant

TEORIA D'AÏLLAMENT ACÚSTIC I CONTROL DEL SOROLL – 10 ECTS

En aquesta assignatura s'expliquen els conceptes teòrics-pràctics per a saber calcular, mesurar i avaluar l'aïllament acústic entre dos o més recintes. S'estudien solucions constructives, els paràmetres influents en l'aïllament acústic, així com les normatives d'edificació per al control de l'aïllament a soroll aeri i a soroll d'impactes.

Objectius:

L'alumne podrà adquirir i aprofundir els conceptes relacionats amb l'aïllament acústic i el control de soroll en l'edificació.

Continguts:

 • Teoria d'aïllament: Equacions i paràmetres de control
 • Legislació: Codi Tècnic de l'Edificació
 • El Mesurament d'aïllament: Nomenclatura, normes i casos
 • Soroll d'impacte
 • Control de soroll en instal·lacions de l'edificació
 • Introducció a les vibracions (aplicades a instal·lacions i soroll en edificació)

PRÀCTICA D'AÏLLAMENT ACÚSTIC I CONTROL DEL SOROLL – 5 ECTS

En aquesta assignatura s'imparteixen les bases i habilitats pràctiques que han de tenir els alumnes, lligats amb l'assignatura teoria d'aïllament acústic i control del soroll. Aquestes es basen en la realització de mesuraments acústics i la seva posterior anàlisi. Així mateix, es planteja un treball en grup per a realitzar el disseny d'aïllament (projecte o treball d'insonorització) d'un espai concret.

Objectius:

L'objectiu d'aquesta assignatura és que els alumnes es familiaritzin amb la part més pràctica de l'aïllament acústic i el control de soroll.

D'una banda, es busca que els alumnes adquireixin les destreses necessàries per a poder realitzar unes mesures d'aïllament acústic (a soroll aeri, a soroll d'impactes), així com la mesura de sistemes antivibratoris, i la seva posterior anàlisi. L'objectiu és que s'enfrontin a casos el més realistes possible.

D'altra banda es planteja un cas pràctic, on els alumnes han de posar en pràctica tots els coneixements adquirits en l'àmbit teòric, i així exposar una solució realista i implementar-li.

Continguts:

 • Treball d'aïllament acústic i control del soroll
 • Mesura d'aïllament a soroll aeri segons UNE EN ISO 16283-1
 • Mesura d'aïllament a soroll d'impacte segons UNE EN ISO 16283-2
 • Bancada d'inèrcia: aïllament vibratori de màquines

SEMESTRE 2

Aquestes assignatures formen part del Postgrau en Acústica Arquitectònica En línia (PAA). En aquest Postgrau s'aborda tot el referent al tractament i aïllament acústic de sales: des del disseny i les normatives, fins a les mesures i control.

TEORIA D'ACÚSTICA DE SALES – 10 ECTS

En aquesta assignatura s'expliquen tots els conceptes necessaris per a entendre i dissenyar un recinte a nivell acústic. S'expliquen les principals teories per al disseny acústic d'espais i s'aprofundeix en els conceptes més rellevants en aquesta matèria.

Objectius:

L'objectiu és que l'alumne tingui una base sòlida dels conceptes teòrics i procediments de càlcul, disseny i mesura, per a poder projectar i avaluar l'acústica de qualsevol tipus d'espai.

Continguts:

 • Introducció a l'acústica
 • Materials acústics: absorbents, reflectors i difusors
 • Teoria estadística: Teories de reverberació i equacions analítiques estadístiques
 • Paràmetres Acústics i recomanacions per a Salas per a Veu i música
 • Teoria geomètrica i ondulatòria: Control de la forma i estudi de les freqüències pròpies
 • Simulació amb softwares específics: Procés de simulació acústica d'espais
 • Small Room Acoustics; Estudis d'enregistrament
 • Reforç electroacústic: Teoria i exemples pràctics

PRÀCTICA D'ACÚSTICA DE SALES – 5 ECTS

En aquesta assignatura s'imparteixen les bases i habilitats pràctiques que han de tenir els alumnes, lligats amb l'assignatura de teoria d'acústica de sales. Aquestes es basen en la realització i anàlisi de mesuraments acústics, així com en la resolució d'un cas pràctic.

Objectius:

L'objectiu d'aquesta assignatura és que els alumnes es familiaritzin amb la part més pràctica de l'acústica de sales. D'una banda es busca que adquireixin la destresa necessària per al maneig de diferents equips de mesurament, així com en l'anàlisi de les dades obtingudes. D'altra banda, es planteja un cas pràctic, on els alumnes han de posar en pràctica tots els coneixements adquirits en l'àmbit teòric, i realitzar un projecte (treball en grup) aportant un disseny el més realista possible.

Continguts:

 • Treball d'acústica de sales: Projecte realitzat en grup: Disseny acústic d'un espai
 • Mesura de les maneres pròpies d'un recinte
 • Mesura de les maneres pròpies d'un recinte
 • Mesura del coeficient d'absorció d'un material en cambra reverberant

TEORIA D'AÏLLAMENT ACÚSTIC I CONTROL DEL SOROLL – 10 ECTS

En aquesta assignatura s'expliquen els conceptes teòrics-pràctics per a saber calcular, mesurar i avaluar l'aïllament acústic entre dos o més recintes. S'estudien solucions constructives, els paràmetres influents en l'aïllament acústic, així com les normatives d'edificació per al control de l'aïllament a soroll aeri i a soroll d'impactes.

Objectius:

L'alumne podrà adquirir i aprofundir els conceptes relacionats amb l'aïllament acústic i el control de soroll en l'edificació.

Continguts:

 • Teoria d'aïllament: Equacions i paràmetres de control
 • Legislació: Codi Tècnic de l'Edificació
 • El Mesurament d'aïllament: Nomenclatura, normes i casos
 • Soroll d'impacte
 • Control de soroll en instal·lacions de l'edificació
 • Introducció a les vibracions (aplicades a instal·lacions i soroll en edificació)

PRÀCTICA D'AÏLLAMENT ACÚSTIC I CONTROL DEL SOROLL – 5 ECTS

En aquesta assignatura s'imparteixen les bases i habilitats pràctiques que han de tenir els alumnes, lligats amb l'assignatura teoria d'aïllament acústic i control del soroll. Aquestes es basen en la realització de mesuraments acústics i la seva posterior anàlisi. Així mateix, es planteja un treball en grup per a realitzar el disseny d'aïllament (projecte o treball d'insonorització) d'un espai concret.

Objectius:

L'objectiu d'aquesta assignatura és que els alumnes es familiaritzin amb la part més pràctica de l'aïllament acústic i el control de soroll.

D'una banda, es busca que els alumnes adquireixin les destreses necessàries per a poder realitzar unes mesures d'aïllament acústic (a soroll aeri, a soroll d'impactes), així com la mesura de sistemes antivibratoris, i la seva posterior anàlisi. L'objectiu és que s'enfrontin a casos el més realistes possible.

D'altra banda es planteja un cas pràctic, on els alumnes han de posar en pràctica tots els coneixements adquirits en l'àmbit teòric, i així exposar una solució realista i implementar-li.

Continguts:

 • Treball d'aïllament acústic i control del soroll
 • Mesura d'aïllament a soroll aeri segons UNE EN ISO 16283-1
 • Mesura d'aïllament a soroll d'impacte segons UNE EN ISO 16283-2
 • Bancada d'inèrcia: aïllament vibratori de màquines