master universitari en direcció de proyectes

Màster Universitari en Direcció de Projectes (entre setmana)

Be a Project Manager: lidera una organització i els seus processos amb un dels millors màsters a nivell mundial dins l'àrea de management

Coordinació Màster MUDP

Descripció
Semestre
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari