Jordi Queralt Suau

Jordi Queralt Suau
Section
Department of Architecture
Position
Professor

Grau Acadèmic
Arquitecte Superior
Màster en Producció artística i Recerca, Facultat de Belles Arts UB

Categoria Acadèmica
Professor col·laborador.
Professor co-coordinador de Fonaments de Projectes
Co-coordinador del Grup de Coordinació de Projectes i Tallers

Experiència docent
Docent a Arquitectura La Salle: 6 anys.
Professor de Projecte de Fi de carrera a l'IED Barcelona: 4 anys.
Professor de Projectes en l'Espai públic a l'IED Barcelona: 1 any.
Professor d'Il·luminació al Master en Commercial Spaces a l'IED Barcelona: 2 anys.

Experiencia Profesional
Projectes d'escenografia i direcció artística: 8
Projectes d'escenografia: 10
Projectes de disseny expositiu: 4
Projectes d'intervencions: 3
Projectes d'arquitectura: 4
Col·laboració amb Josep Ferrando. 6 anys
Col·laboració amb Joan Sabaté. 1 any

Vinculació amb la Universitat: Part-Time
Àmbit del coneixement vinculat al títol: Projectes