Màster Universitari en Projecte Integrat d'Arquitectura

Màster Universitari en Projecte Integrat d'Arquitectura

Logics of evolution for contemporary contexts

Taller transversal multiescalar

Descripció
El taller transversal investiga el projecte arquitectònic des d'una perspectiva triple: en relació amb el context urbà o territorial al qual s'insereix, la seva concepció i representació i en relació a la tecnologia i eficiència constructiva.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
14.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Títol d´arquitecte o enginyer d´edificació.

Objectius

L'objectiu específic d'aquest taller és el desenvolupament d'un element rellevant des del projecte, reconegut a una ubicació, que inclou la transversalitat que s´exigeix al Màster.
El projecte té com a àrea de recerca la costa catalana del Mediterrani i com a objecte d'estudi aquells assentaments turístics amb capacitat de regeneració a partir de l´actuació concreta sobre alguns dels seus espais urbanística i arquitectònics. L'objectiu final és establir unes pautes de reciclatge sostenibles per a millorar el cicle de vida d'aquests teixits, vinculat a la realitat econòmica, cultural i històrica del lloc.

Continguts

L'objectiu específic d'aquest taller és el desenvolupament d'un element rellevant des del projecte, reconegut a una ubicació, que inclou la transversalitat que s´exigeix al Màster.
El projecte té com a àrea de recerca la costa catalana del Mediterrani i com a objecte d'estudi aquells assentaments turístics amb capacitat de regeneració a partir de l´actuació concreta sobre alguns dels seus espais urbanística i arquitectònics. L'objectiu final és establir unes pautes de reciclatge sostenibles per a millorar el cicle de vida d'aquests teixits, vinculat a la realitat econòmica, cultural i històrica del lloc.

Metodologia

És un taller d'estratègies de projecte. Els resultats prendrà la forma de propostes relacionades amb qualsevol dels elements rellevants a les diferents escales projectuals.
Els treballs hauran de desenvolupar:
- Una lectura del lloc, del seus referents històrics, culturals i socials, previsions urbanístiques, per a determinar les causes de les seves problemàtiques.
- Estratègies per a la regeneració urbana i arquitectònica dels assentaments seleccionats: propostes per al espai públic, actuacions per a la millora dels teixits turístics existents i la intervenció sobre un element arquitectònic o urbà concret, per que actuï com a impulsor de la transformació urbana.

Avaluació

L'avaluació depèn de les competències de cada assignatura.

Criteris avaluació

L´avaluació es basa en la participació al taller (discussions dels diferents treballs, intercanvi de idees entre els distints grups) i la presentació del treball de regeneració sostenible desenvolupada sobre un dels assentaments turístics plantejats.

Bibliografia bàsica

El paisatge humà de la Costa Brava
Braudel, Fernand: . Edicions 62. Barcelona, 1988 (Original francés 1966).
La Mediterranée et le monde méditerranéen a l´époque de Philippe II. A.Collier. Paris, 1966 (trad: The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II
Busquets, Joan (et.al): . The Folio Society. London, 2000. Part I. The role of the environment. Part II: Collective destinies and general trenes. Part III: Events, politics, and people).
Les formes urbanes del litoral català
Casariego Ramirez J, Ley Bosch P. . Diputació de barcelona. Barcelona, 2003.
La construcción del espacio turístico: San Bartolomé de Tirajana: revitalización urbana del área de San Agustín
Ferrer, Amador (et.al): , ULPGC, Las Palmas de Gran Canaria, 2002
Estudis Urbans: Torroella de Montgrí-L´Estartit.
García,G: Generalitat de Catalunyaa. Barcelona, 1983.
Aeroguía del litoral de Catalunya. Planeta. Barcelona, 1995.
Geografia de Catalunya
LUB: . AEDOS. Barcelona, 1958 (4 vol).
Atlas de les ciutats catalanes
Leotidu, Lila: . Quaderns. Barcelona, 1981.
The Mediterranean City in Transition: Social Change anb Urban Development
Papers, núm.41: L´ordenació del litoral català. Barcelona, 2004. , Cambridge, U.K., 2006.
Pié, Ricard (et.al): Estudis Urbans: Castell d´Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d´Aro
. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1981.

Material complementari

Los no lugares. Espacios para el anonimato
Bayón Mariné, F (dir), , gedisa, barcelona, 2008.
50 años de turismo español: un análisis histórico y estructural
Güell, Xavier: , Editorial del Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1999.
Casas mediterráneas
Lerner, Jaime. . Gustavo Gili. Barcelona, 1994.
Acupunturas urbanas, IAAC, Barcelona, 2005.
Reavitalización urbana (17 casos expuestos); Ed.AVS 2006
Congreso internacional: Rehabilitación y Sostenibilidad. El futuro es posible. www.rsf2010.org/es