Màster Universitari en Formació del Professorat

Màster Universitari en Formació del Professorat

Converteix-te en un professional de la pedagogia i la didàctica amb les millors competències docents en un context de diversitat, perquè puguis assumir el teu propi aprenentatge al llarg de la teva vida laboral

Innovació docent i iniciació a l'invest. educativa en tecno.

Descripció
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Director d´Innovació Educativa

Professors Docents

Coneixements previs

No en té

Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari