mba full time la salle campus barcelona

MBA Full Time

Un MBA dissenyat per capacitar als futurs directius en el seu viatge a l'èxit en el desafiador món dels negocis en l'era digital

Etapa internacional

Descripció
Experiència internacional organitzada per una universitat asiàtica amb el propòsit de comprendre com funciona el mercat asiàtic.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius

Veure com els conceptes i eines estudiats en les assignatures del Màster s'apliquen en un país asiàtic (el Japó o Singapur), i entendre com la cultura del país condiciona la manera de fer negocis.

Continguts

- Inversió estrangera directa i empresa multinacional a Àsia.
- Màrqueting a Àsia
- Gestió de la cadena de subministri a Àsia
- L'estil de lideratge xinès creua la gestió cultural.
- Comunicació intercultural per fer negocis a Àsia
- Visites a les empreses.

Metodologia

Sessions formatives, visites a empreses i activitats culturals.

Avaluació

-Treball en grup sobre les empreses i organitzacions visitades durant el stage al Japó o Singapur, fonamentat tant en informació secundària com primària:
- Cerca en Internet de referències de les empreses i organitzacions visitades.
- Observacions directes en les visites i preguntes realitzades en les pròpies visites.
- Identificar empreses i/o organitzacions occidentals de similar activitat realitzant comparatives d'aspectes rellevants entre ambdues.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari