mujer estudiando llenguatges literaris artistics

Programa en Llenguatges Literaris i Artístics

Nid: 23767
Objectius
  • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi d’obres literàries i artístiques.
  • Adquirir una formació complementària en l’àmbit de les arts i les humanitats, que permeti contextualitzar les grans obres de la cultura en el seu horitzó històric i cultural.
  • Estimular la reflexió crítica, aprenent a valorar les grans obres literàries i artístiques des dels seus contextos històrics, culturals i de pensament.
  • Apuntar respostes, des de la reflexió sobre la literatura, l’art i l’humanisme, a la pregunta pel sentit i per les responsabilitats ètiques i socials de l’ésser humà en el món actual.