mujer estudiando llenguatges literaris artistics

Programa en Llenguatges Literaris i Artístics

Nid: 23767
Sortides professionals

Realitzant el Programa en Llenguatges Literaris i Artístics, obtindràs una sòlida base de capacitats i coneixements en una disciplina cada cop més rellevant al món actual:

  • Ser capaç de comprendre i transmetre en contextos d’alt nivell acadèmic autors, nocions, problemes i obres literàries, humanístiques i artístiques del patrimoni cultural occidental.
  • Adquirir una sòlida formació complementària especialitzada en l’àmbit humanístic.
  • Valorar diferents punts de vista sobre qüestions complexes en contextos acadèmics i  professionals interdisciplinaris i/o interculturals d’alt nivell cultural.