mujer estudiando llenguatges literaris artistics

Programa en Llenguatges Literaris i Artístics

Nid: 23767
Metodologia

L’avaluació del programa es basarà en el següents criteris, d’acord amb les ponderacions que cada professor estableixi en les matèries que formen part de la titulació:

  • Assistència i participació a classe
  • Treballs escrits, presentacions orals i/o exàmens finals

Gràcies al nostre model Smart Learning, pots assistir en directe i participar en les classes sense estar físicament a l'aula, combinant les sessions presencials amb les connexions a distància.