mujer estudiando llenguatges literaris artistics

Programa en Llenguatges Literaris i Artístics

Nid: 23767
Requisits

Perfil entrada

Aquest programa està indicat pels següents perfils i professionals:

  • Titulats universitaris de grau, màster oficial, així com llicenciatures i diplomatures interessats en adquirir una formació complementària en l’àmbit de la literatura, l’art i les humanitats.
  • Professorat d’educació secundària, professionals de l’àmbit de la gestió cultural o altres sectors afins.
  • Totes aquelles persones que, tot i no tenir cap titulació oficial, tinguin interès per conèixer els continguts d’aquesta titulació.