mujer estudiando llenguatges literaris artistics

Programa en Llenguatges Literaris i Artístics

Nid: 23767
Pla d'estudis
PROGRAMA ACADÈMIC

Grans Literats i Corrents Literaris. Vincle i Relació: Cap a una Poètica narrativa des de la psicoanàlisi - 5 ECTS

Ofereix una panoràmica alhora històrica i temàtica de la categoria de la lectura des d’una perspectiva psicoanalítica. S’ha escollit un espectre representatiu d’autors i crítics contemporanis, de diverses cultures i llengües europees, a fi de ressaltar les dinàmiques de creativitat i de responsabilitat davant de la pregunta pel sentit i el significat que planteja el fenomen estètic i concretament el literari en la seva vessant narrativa.

 

Clàssics de l’Humanisme Cristià. Clàssics europeus de l’humanisme cristià, del XIX al XX – 5 ECTS

Analitza les relacions entre literatura i societat, entre literatura i cultura europea, i entre literatura i humanisme cristià a través d’una selecció de grans obres literàries dels segles XIX-XX.

 

Art i Bellesa en la Història. Bellesa, art i creences: deconstruccions i noves síntesis – 5 ECTS

Contribueix a que l’estudiant posi en relació els seus coneixements humanístics tot ampliant la seva visió de la cultura, a través d’un accés a l’experiència estètica en relació amb les creences religioses, i a partir de l’anàlisi de les deconstruccions i noves síntesis contemporànies.