Màster en Ciberseguretat

Vols desenvolupar-te en un sector amb creixement exponencial i necessitat de professionals experts i acreditats? Forma't amb un màster únic pel seu plantejament pràctic

Nid: 4301
Objectius

Amb el Màster en Ciberseguretat de La Salle aconseguiràs:

  • Formar-te com a expert en la seguretat de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb capacitat per a la realització d’auditories de seguretat, l’anàlisi dels fets i la informació de seguretat recopilada.
  • Capacitar-te en l’aplicació de l’enginyeria inversa i la ciberintel·ligència, així com dur a terme un correcte anàlisi forense.
  • Garantir el desplegament segur d’aplicacions i plataformes web.
  • Capacitar-te per aplicar la seguretat defensiva des del punt de vista de l’administrador de sistemes o de l’arquitectura web.
  • Saber aplicar la seguretat ofensiva des de les metodologies d’atac.
  • Conèixer de forma pràctica les principals plataformes de defensa en entorns de Next Generation Firewalls.