Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Nid: 358
Requisits

1.ALUMNES DE PRIMER ANY:

Si ets alumne de primer any hi ha tres tipus d’opció segons l’origen dels teus estudis:

A. Si procedeixes del sistema educatiu espanyol.

B. Si procedeixes de sistemes educatius europeus, Suïssa, Batxillerat Internacional, la Xina o altres països amb acords bilaterals amb Espanya.

C. Si procedeixes d’altres sistemes educatius. 

A continuació et detallem els diferents requisits:

A. Sistema educatiu espanyol.

Si has estudiat a Espanya o en un col·legi espanyol fora d’Espanya, has de superar les proves de Selectivitat (PAU) o bé portar el certificat de finalització d’estudis d’un CFGS.

B. Sistemes educatius europeus, Suïssa, Batxillerat Internacional, la Xina i altres països amb acords bilaterals amb Espanya:

Si has estudiat en un d’aquests sistemes educatius, només has de presentar la credencial que atorga la UNED i que certifica que compleixes amb els requisits d’accés a la universitat.

La UNED és l’organisme responsable de convertir les teves qualificacions al sistema educatiu espanyol.
Per aconseguir la credencial de la UNED has d’entrar a la seva pàgina web (www.uned.es).

El procés pot ser complex però t’oferim suport des del departament d’admissions.

Hauràs d’aportar la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI (si ets espanyol) o del passaport.
 • Fotocòpia compulsada** d’aquests documents:
  • Diploma o títol que et dóna accés a la universitat en el teu sistema educatiu. Els que vingueu del sistema britànic (A Levels) a més haureu d’enviar també la fotocòpia compulsada** dels certificats GCSE i CCE A2.
  • Certificat acadèmic dels dos últims anys de l’educació secundària (o els tres, depenent del sistema educatiu).
 • Comprovant del pagament de la taxa de la UNED.
 • Còpia impresa i signada de la sol·licitud de credencial.

** Una fotocòpia compulsada és una fotocòpia d’un document amb el segell que garanteix que és una fotocòpia del document original. La UNED només accepta fotocòpies compulsades pels seus centres associats o per ambaixades i delegacions consulars del Ministeri d’Assumptes Exteriors espanyol a l’estranger.

** Si procedeixes del sistema educatiu xinès, has de presentar una traducció jurada a l’espanyol de tota la documentació sol·licitada.

C. Si vens d’altres sistemes educatius:

Si has estudiat en un sistema educatiu diferent dels esmentats als apartats anteriors has d’homologar els teus estudis de secundària al títol de batxillerat espanyol.

L’homologació és un procés mitjançant el qual el Ministeri d’Educació espanyol acredita els teus estudis com si haguessis estudiat a Espanya. La credencial obtinguda equival a estar en possessió del títol de Batxillerat espanyol.

L’homologació és un procés llarg que acostuma a trigar fins a 12 mesos en aconseguir-se, per això s’aconsella que comencis com més aviat millor. El Ministeri d’Educació Espanyol permet la matriculació amb el comprovant de la sol·licitud d’homologació.

Per aconseguir l’homologació:

 • Abans de sol·licitar l’homologació, has de sol·licitar a l’ambaixada o consolat la legalització o postil·la de la certificació acadèmica i del diploma o títol que et dóna accés a la universitat en el teu sistema educatiu.
 • La legalització o postil·la és el procediment que acredita l’autenticitat d’un document a través de les signatures i segells de les autoritats competents. Si el país d’origen dels estudis està subscrit al Conveni de La Haia, n’hi ha prou amb la legalització única (postil·la). Si el país d’origen dels estudis no està subscrit sota cap conveni de La Haia, has de fer la legalització per via diplomàtica mitjançant el procediment següent:
  • Els documents han d’estar segellats pel ministeri d’educació i el ministeri d’assumptes exteriors del país on has estudiat.
  • Els documents també han d’estar segellats per l’ambaixada o consolat espanyol del país on has estudiat.
  • Tots els segells han d’estar en el diploma i en la certificació acadèmica, i no en la traducció dels mateixos.
  • Un cop tinguis tots els segells necessaris, el diploma i la certificació acadèmica han de ser traduïts a l’espanyol per un traductor jurat oficial. La traducció ha de ser directa a l’espanyol i es pot gestionar a l’ambaixada o al consolat espanyol.
 • Quan sol·licites l’homologació del títol a l’ambaixada o consolat espanyol, hauràs de presentar aquesta documentació:
  • Fotocòpia de la certificació acadèmica ja legalitzada i traduïda a l’espanyol. Hauràs de presentar l’original per què l’ambaixada o consolat es quedi amb la fotocòpia que compulsarà.
  • Fotocòpia del diploma o títol que et doni accés als estudis universitaris en el país on has estudiat, legalitzat i traduït a l’espanyol. Hauràs de presentar l’original per què l’ambaixada o consolat es quedi amb la fotocòpia que compulsarà.
  • Fotocòpia del DNI (si ets espanyol) o passaport. Hauràs de presentar l’original per què l’ambaixada o consolat es quedi amb la fotocòpia que compulsarà. Si és una altra persona qui presenta la documentació, haurà de portar una autorització signada per tu.
  • Justificant del pagament d’una tassa que hauràs d’abonar al ministeri d’educació espanyol. Podràs fer-ho amb les següents instruccions de pagament que trobaràs en els documents relacionats
  • Formulari de sol·licitud degudament emplenat.
  • Volant de la inscripció condicional degudament emplenat.
 • Has de sol·licitar la tramitació de la Credencial d’Homologació. Ho pots fer de dues maneres:

1. Tramitar tota la documentació necessària a l’ambaixada o consolat d’Espanya en el país on resideixes. Per fer això, cal que et dirigeixis a l’ambaixada d’Espanya del país on resideixes i presentis la documentació detallada anteriorment. Una vegada entregats els documents, has de demanar que t’entreguin fotocòpies dels documents 'sol·licitud d’homologació o convalidació de títols o estudis estrangers No universitaris' i del 'volant per a la inscripció condicional en centres docents o en exàmens oficials' amb el segell de registre d’entrada com a garantia de l’inici del procés.

2. Tramitar tota la documentació necessària a Espanya. Per això, t’has de dirigir al Ministeri d’Educació espanyol i presentar la documentació detallada anteriorment. Després d’entregar tots els documents, has de demanar que t’entreguin fotocòpies dels documents 'sol·licitud d’homologació o convalidació de títols o estudis estrangers No universitaris' i del 'volant per a la inscripció condicional en centres docents o en exàmens oficials' amb el segell de registre d’entrada com a garantia de l’inici del procés. El ministeri contactarà amb tu per correu, així que les dades de la direcció postal que detallis han de ser completes i actualitzades.

Per a qualsevol tipus de consulta, pots dirigir-te a la web del Ministeri d’Educació espanyol (www.mecd.gob.es). 

2.ALUMNES DE TRASLLAT:

Si vols un trasllat, hi ha dues opcions segons quina sigui la teva procedència:

A. Si ja tens estudis universitaris a Espanya.

B. Si procedeixes d’estudis universitaris oficials estrangers.

A continuació, t’especifiquem els diferents requisits d’accés segons l’origen dels teus estudis universitaris anteriors:

A. Amb estudis universitaris oficials a Espanya:

Haurà d’existir una equivalència entre les matèries cursades. Per la teva banda, hauràs d’haver superat a la teva universitat d’origen un mínim de 30 crèdits ECTS del pla d’estudis.

La documentació* necessària per al trasllat és:

 • Certificació acadèmica on constin les matèries, les teves qualificacions i l’any acadèmic en què vas cursar els teus estudis. També cal que estiguin indicats els crèdits ECTS de cada assignatura.
 • Resguard de sol·licitud de Trasllat d’expedient, que hauràs de recollir a la universitat d’origen.
 • Programa de les assignatures dels estudis que has realitzat o que estàs realitzant.

*Normalment, aquesta documentació la podràs obtenir a la secretaria de la teva universitat.

B. Amb estudis universitaris oficials estrangers:

Haurà d’existir una equivalència entre les matèries cursades. Per la teva banda, has d’haver superat a la teva universitat d’origen un mínim de 30 crèdits ECTS del pla d’estudis.

La documentació necessària per al trasllat és:

1. Si procedeixes d’una universitat de l’Espai Europeu d’Educació Superior, necessites la mateixa documentació que amb estudis universitaris oficials a Espanya.

2. Si procedeixes d’altres universitats:

 • Certificació acadèmica on constin les matèries, les teves qualificacions i l’any acadèmic en què vas cursar els teus estudis. És necessari que constin els crèdits ECTS de cada assignatura segons el sistema educatiu del país d’origen, així com el nombre d’hores per assignatura.
 • Aquest certificat s’haurà de legalitzar per via diplomàtica o contenir el segell de La Haia.
 • Programa dels estudis que has realitzat o estàs realitzant.