Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Nid: 24071
Requisits

Pefil entrada

Podràs accedir al Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció Videojocs
si compleixes els requisits que s’enumeren a continuació:

  • Des del batxillerat, un cop superades les proves d’accés a la universitat (PAU).
  • Des de cicles formatius de grau superior (CFGS).
  • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar-la a La Salle (trasllat d’expedient). En cas d’haver cursat estudis universitaris a l’estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació del batxillerat i les PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si et trobes dins l’EEES.
  • Si ja tens una titulació universitària. En cas d’haver cursat estudis universitaris a l’estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació del batxillerat i les PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets membre de l’EEES o via homologació del títol universitari a Espanya.
  • Si has realitzat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o per a majors de 45 anys.
  • Si ets alumne de la Unió Europea o d’algun dels països amb els que s’hagin subscrit acords internacionals aplicables en aquest cas. Has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país on estàs estudiant per accedir a la universitat i tramitar l’homologació de la prova d’accés a la universitat (PAU) a la UNED.
  • Si accedeixes al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l’estat espanyol, has de portar un certificat de la teva universitat d’origen conforme la teva titulació és oficial al teu país.
  • Si tens nacionalitat d’algun país de la Unió Europea o residència a Espanya i procedeixes de sistemes educatius no europeus i que no tinguin subscrit amb Espanya un acord de reciprocitat, has de posar-te en contacte amb el Departament d’Admissions / Secretaria Acadèmica.

En finalitzar els estudis rebràs el títol de graduat o graduada en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció Videojocs per la Universitat Ramon Llull.