Executive MBA

Forma part dels líders digitals que dirigeixen amb èxit empreses capturant el valor que la transformació digital i la innovació aporten als negocis a nivell global.

Nid: 21810
Pla d'estudis
CURS 1
Semestre 1 Semestre 2
Principis de direcció de empreses (5) Creativitat e innovació (5)
Economia de l'empresa (5) Transformació digital (5)
Marketing (5) Gestió economico-financiera (5)
Formació humanística o transversal (5) Gestió internacional (5)
Comptabilitat financiera i de gestió (5) Etapa internacional (5)
Tendències genèriques de gestió I (5) Tendències genèriques de gestió II (5)
CURS 2
Semestre 1
Marketing digital (5)
Direcció estratègica (5)
Direcció de sistemas d'informació (5)
Emprenedoria (5)
Treball final de màster (10)