Executive MBA

Forma part dels líders digitals que dirigeixen amb èxit empreses capturant el valor que la transformació digital i la innovació aporten als negocis a nivell global.

Nid: 21810
Metodologia

El programa EMBA Líders Digitals presenta una triada combinació de diferents metodologies d'aprenentatge que s'empren segons la mena d'objectius i continguts a treballar a cada moment. Sempre preval l'escolta activa, el pensament crític i el debat interactiu sempre sobre una base de learn-by-doing.

 • Master Classes.
 • Case Studies.
 • Role-play.
 • Self-paced learning.
 • Workshops amb Visual thinking and Manual thinking.
 • Treballs individuals i grupals amb avaluació peer-to-peer.

Aquesta mescla et prepararà per a:

 • Comunicar amb impacte i influència.
 • Desenvolupar les habilitats de lideratge i cooperació.
 • Augmentar la capacitat d'adaptació a nous entorns i situacions.
 • Potenciar el rendiment del treball en equip i tenir més eines de gestió amb diferents perfils de comportament i rols d'equip.
 • Aprendre a analitzar i prendre decisions en situacions inesperades, sota pressió i fora de la zona de confort.
 • Gestionar eficaçment les tasques, els recursos i el temps.
 • Practicar les teves habilitats de negociació i gestió de conflictes.

A més, el Treball Final de Màster, vehiculat a través d'un Business Plan , és un dels elements acadèmics d'aprenentatge més potents de l’EMBA. Es tracta d'un treball a desenvolupar en equip durant més d'1 any on s'apliquen de manera pràctica i transversal tots els conceptes i fonaments apresos en les diferents assignatures del programa. Aquest exercici requereix un esforç considerable a nivell individual i grupal que ajuda a un enteniment profund de les diferents matèries del MBA.

L’Executive MBA també inclou un coaching plan personalitzat d'habilitats personals amb diferents especialitats que inclou també la part de carrera professional. Així, els diferents blocs de sessions de Lideratge i desenvolupament directiu juntament amb el Stage Outdoor Training i el Coaching Plan suposen un viatge transformador dels alumnes al llarg del programa.