Màster Universitari en Projecte Integrat d'Arquitectura

Màster Universitari en Projecte Integrat d'Arquitectura

Logics of evolution for contemporary contexts

Entorns arquitectònics: La crisi de l'objecte en la prod.

Descripció
L'arquitectura és un fet i mitjà cultural. També és a través de l'arquitectura des d'on es poden llegir els aspectes socials, polítics i ambientals en general, en un sentit ampli. Aquesta realitat i capacitat donen forma, caràcter, significat i humanitat a l'espai que habitem. Els mitjans de comunicació de masses i l'arquitectura moderna van néixer junts a principis del segle XX. Tant l'arquitectura moderna com contemporània i la seva difusió massiva no es poden separar. Ara, l'arquitectura s'ha globalitzat i ha ingressat de ple a les xarxes de comunicació i fins i tot forma part d'estratègies de màrqueting. La cultura és un material constructiu que des de l'arquitectura i més enllà de l'arquitectura s'ha de considerar i tractar.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
2.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

1. Abordar l'arquitectura com un fet cultural des de diferents formats i mecanismes.
2. Fomentar un esperit crític sobre les capacitats de l'arquitectura com a mitjà cultural.
3. Atendre a les capacitats de comunicació de l'arquitectura amb la societat.

Continguts

El curs constarà de diferents tipus d'activitats:
A. CLASSE MAGISTRAL
B. SEMINARI
C. CONFERÈNCIES
D. JURAT FINAL: Iván Blasi, Ricardo Devesa, Olga Subirós.

Prendrem com a punt de partida els esdeveniments culturals arquitectònics que Barcelona acollirà a la primavera: els Premis d'Arquitectura Europea Mies van der Rohe; els premis FAD a Espanya i Portugal; i Model, el Festival d'Arquitectura de Barcelona.

Els estudiants es convertiran en corresponsals per al Campus La Salle i explicaran a la comunitat universitària, a través de diferents canals, accions i mitjans, aquests esdeveniments que tindran lloc a la ciutat.

Metodologia

Les lògiques culturals se centraran en reflexionar i dissenyar des de la premissa de l'arquitectura com a fet cultural.

El mòdul es basarà en els Mitjans de Comunicació i l'Acció. Tots ells oferiran a l'estudiant dos formats de presència cultural en què es basarà el curs.

Els Mitjans de Comunicació tenen una estratègia basada en entrellaçar-se sota lògiques hipermitja i interactives en el present. D'altra banda, l'Acció com a estratègia de comunicació de l'arquitectura com a fet cultural té com a objectiu provocar de manera performativa per obrir el camp de significat.

Avaluació

Per avaluar aquest curs de manera efectiva, el rendiment dels estudiants, el seu compromís i els resultats d'aprenentatge compliran:

1. Domini del contingut: Avaluar la comprensió dels estudiants dels conceptes arquitectònics, les tendències i els moviments presentats en els esdeveniments. Avaluar la seva capacitat per articular idees clau i innovacions presentades en els Premis d'Arquitectura Europea Mies van der Rohe, els premis FAD i el Festival d'Arquitectura de Barcelona.

2. Habilitats de comunicació: Avaluar la qualitat de la comunicació escrita i oral dels estudiants en explicar els esdeveniments a la comunitat universitària. Avaluar la seva capacitat per transmetre conceptes arquitectònics complexos de manera clara, concisa i atractiva a través de diferents canals com articles, publicacions a xarxes socials, presentacions i vídeos.

3. Investigació i anàlisi: Avaluar la profunditat i amplitud de la recerca dels estudiants sobre els esdeveniments, incloent-hi la informació de fons sobre els arquitectes, projectes i temes presentats. Avaluar el seu anàlisi crític de la importància i l'impacte de les obres arquitectòniques presentades en els esdeveniments.

4. Compromís i col·laboració: Avaluar la participació activa i la col·laboració dels estudiants en la cobertura dels esdeveniments com a corresponsals per al Campus La Salle. Avaluar la seva capacitat per treballar de manera efectiva en equips, coordinar tasques i aprofitar les forces de cadascú per produir una cobertura integral dels esdeveniments.

5. Creativitat i innovació: Avaluar l'originalitat i creativitat dels enfocaments dels estudiants per presentar els esdeveniments a la comunitat universitària. Avaluar el seu ús de tècniques innovadores de narració, elements multimèdia i formats interactius per involucrar el públic i millorar la comprensió dels conceptes arquitectònics.

6. Reflexió i autoavaluació: Encoratjar els estudiants a reflexionar sobre les seves experiències d'aprenentatge i avaluar el seu propi rendiment com a corresponsals. Proporcionar oportunitats per a l'autoavaluació i la retroalimentació entre iguals per ajudar els estudiants a identificar punts forts, àrees de millora i estratègies per a un creixement futur.

Incorporant aquests criteris d'avaluació, es pot avaluar de manera integral l'aprenentatge i el rendiment dels estudiants en el curs, al mateix temps que es fomenta el seu desenvolupament com a comunicadors efectius i def

ensors de la cultura arquitectònica.

Criteris avaluació

Es demana als estudiants que enviïn tot el material a l'e-estudi per a cada entrega.

Sistema MIAD per qualificar exercicis:
0–4,9 Suspès (això significa que el tutor demanarà a l'estudiant que presenti un treball complementari).
5,0–6,9 Aprovat.
7,0–8,9 Notable.
9,0–10 Excel·lent / Distinció.

Amb aquesta base, els estudiants seran avaluats en diversos aspectes com:
Assistència - 10 %
Assignacions - 60 %
Presentació final - 40 %
Publicacions de blog enviades per obtenir les notes finals.

Bibliografia bàsica

ANTONELLI, Paola (ed.). As seen: exhibitions that made architecture and design history.
Chicago : The Art Institute of Chicago, 2017.

CASTELLS, Manuel. La era de la información: economía, sociedad y cultura. Madrid: Alianza, 2001.

COLOMINA, Beatriz. Domesticidad en guerra. Barcelona: Actar, 2006. Veure cap. 3 “La casa Eames”, pp. 83-110.
― Privacidad y publicidad. Arquitectura moderna como medio de comunicación de masas. Murcia: Cendeac, 2010.

BENJAMIN, Walter. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad téncica". Walter Benjamin. Obras completas, libro 1, volumen 2. Madrid: Adaba, 2007.

BORASI, Giovanna. The Other Architect. CCA, Spector Books, 2015.

FUSCO, Renato. Arquitectura como "mass medium". Notas para una semiología arquitectónica. Barcelona: Anagrama, 1970. Read chapter: La arquitectura como mass-media, pp. 68-96.

GAUSA, Manuel. Open: espacio, tiempo, información ; arquitectura, vivienda y ciudad contemporánea. Teoría e historia de un cambio. Barcelona: Actar, 2010.

MARIN, Celia; Romero, Marina (edts.) Contemporary European Architecture ATLAS: European Union Prize For Contemporary Architecture – Mies Van Der Rohe Award 1988-2015. Barcelona: Fundació Mies van der Rohe, 2017.

McLUHAN, Marshall & Fiore, Quentin;. The Medium is the Massage. London: Penguin Books, 1967.

ORTEGA, Lluís (ed.). Future Tempos: Conversations on Architecture Across Time and Media. New York: Actar, 2020.

PELKOVEN, Eeva-Liisa et alt.. Exhibiting Architecture A Paradox? New Haven: Yale School of Architecture, 2015.

PRECIADO, Beatriz. Pornotopia. Arquitectura y sexualidad en «Playboy» durante la guerra fría. Barcelona: Anagrama, 2010.

SOLÀ- MORALES, Ignasi. Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili, 1995.

SZACKA, Léa-Catherine. Biennials / Triennials: Conversations on the Geography of Itinerant Display. New York: Columbia Books on Architecture and the City, 2019

TAVARES, Andre. The anatomy of the architectural book. Zurich : Lars Müller ; [Montreal] : Canadian Centre for Architecture, cop. 2016.

WIGLEY, Mark. “Conocimiento local”. Basa nº 28, 2006.

Material complementari

FREUD, Sigmund. El malestar en la cultura. Madrid: Alianza, 2003.

GINZBURG, Carlo. El queso y los gusanos : el cosmos, según un molinero del siglo XVI. Barcelona: Muchnik, 2001.

GREENBERG, Clement. Arte y cultura. Barcelona: Paidós, 2002.

JAMESON, Fredric. El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Barcelona: Paidós, 2006.

JARAUTA, Francisco. Poéticas/políticas: crítica y utopías. San Sebastián: Arteleku; Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deporte, 2001.

MERLEAU-PONTY, Maurice. Variaciones sobre arte, estética y cultura. Morelia: Facultad de Filosofía "Samuel Ramos," Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2002.

MOLES, Abraham. Psicología del espacio. Madrid: Ricardo Aguilera, 1972.

RAPOPORT, Amos. Vivienda y cultura. Barcelona: Gustavo Gili, 1972. Veure el cap. 3. Factores socioculturales y la forma de la casa, pp. 65-110.

SCHWANITZ, Dietrich. La Cultura: todo lo que hay que saber. Madrid: Taurus, 2007.

TAFURI, Manfredo. La esfera y el laberinto: vanguardias y arquitectura de Piranesi a los años setenta. Barcelona: Gustavo Gili, 1984.