Màster universitari en arquitectura

Màster Universitari en Arquitectura

Forma't a La Salle i obtindràs la titulació de màster que et permetrà exercir com a arquitecte amb totes les competències i responsabilitats. Amb aquesta titulació podràs desenvolupar-te professionalment en tota la Unión Europea

Energia i envolvent

Descripció
Aquesta classe explora el potencial de l'agonisme en l'arquitectura per obrir camins inesperats per a la identificació i confrontació de polèmiques actuals en el camp. El terme "agonisme" prové del grec "Agos", que significa lluita. El consum actual d'imaginari arquitectònic a alta velocitat implica la naturalització de problemes que d'una altra manera podrien ser objecte de controvèrsia pública. Aquesta domesticació de les polèmiques arquitectòniques i el desinterès general en la discussió que produeix, obstaculitza els debats que podrien generar avenços en l'arquitectura.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
3.00

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

El propòsit d'aquesta classe és proporcionar eines instrumentals als estudiants perquè es comprometin amb el teixit del nostre temps en termes de converses arquitectòniques internacionals actuals. La idea és que aguditzen la capacitat d'avançar en aquests temes elaborant una aproximació crítica i posant en joc la seva imaginació i coneixement per crear la llavor d'una proposta.

Continguts

El curs estarà estructurat en tres capítols:
• La identificació d'un tema espacial actual rellevant per equip
• L'elaboració d'un argument espacial crític
• La realització d'un curtmetratge que encapsuli una llavor de proposta per al futur

Metodologia

Aquesta classe es basa en els principis de la pedagogia crítica, és a dir, els estudiants prendran consciència de les estructures de poder i desenvoluparan habilitats de pensament crític. El grup operarà en Clústers Intel·ligents o equips que identificaran temes, obriran converses, elaboraran arguments i, en última instància, proposaran una visió per a futurs potencials.

Avaluació

Avaluació de l'engagement espacial crític a través de projectes de curtmetratge.
• Integració de principis pedagògics crítics al llarg del curs.
• Col·laboració i comunicació efectiva dins dels Clústers Intel·ligents o equips.
• Compromís amb la retroalimentació i disposició per revisar i refinar idees.
• Reflexió sobre el creixement personal i el desenvolupament d'habilitats de pensament crític.
• Contribució a l'aprenentatge col·lectiu i a l'avanç de l'engagement espacial crític.

Criteris avaluació

S'espera que els estudiants enviïn tots els exercicis a través de la plataforma d'estudi electrònic, a la carpeta de l'assignatura.

Sistema MIAD per a la qualificació d'exercicis: 0–4,9 Suspesa (això significa que el tutor demanarà a l'estudiant que presenti un treball complementari). 5.0–6.9 Aprovada. 7.0–8.9 Notable. 9.0–10 Excel·lent/Distinció.

Sobre aquesta base, els estudiants seran avaluats en diversos aspectes com: Assistència - 10 % Tasques - 60 % Presentació final - 40 % Entrades de blog presentades per obtenir les notes finals.

Bibliografia bàsica

Mouffe, Chantal. Art i Democràcia: Art com una Intervenció Agònica en l'Espai Públic. Londres: Verso, 2019.
Mouffe, Chantal. La Paradoxa Democràtica. Londres: Verso, 2000.
Danto, Arthur C. Art, Democràcia i Filosofia a Amèrica. Nova York: Columbia University Press, 2003.
Cartiere, Cameron, i Shelly Willis. La Pràctica de l'Art Públic. Londres: Routledge, 2008.
Mesch, Claudia. Art i Política: Una Petita Història de l'Art pel Canvi Social des de 1945. Londres: I.B. Tauris, 2005.