Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Pràctiques d'Empresa

Descripció
El repte i objectiu d'aquesta classe és ajudar als estudiants a trobar el treball perfecte en aquesta etapa de la seva vida i establir un projecte professional a curt, mitjà i llarg termini. El passaport professional serà l'eix principal d'aquesta classe i es treballarà sobre la següent estructura que és exactament la mateixa que la d'un Career coaching /outplacement: a) Anàlisi b) Factors de motivació per al procés de cerca d'ocupació c) Eines de màrqueting: CV, estratègia de networking, perfil de LinkedIn, presentació de 2 minuts d) Estratègia de cerca de feina e) Procés d'integració
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
4
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Aquest curs pretén ajudar a:
Desenvolupar un projecte de gestió de carrera i trobar el millor primer lloc/Master
En finalitzar aquest curs els alumnes seran capaços de:
- Definir els seus factors de motivació i els seus arguments de venda
- Tenir una visió global sobre el mercat laboral nacional i internacional
- Conèixer els llocs de treball
- Ser els millors candidats en una situació real
- Disposar de les eines necessàries per a aconseguir el seu objectiu professional
- Ser capaç de negociar el millor salari
- Definir una estratègia real que s'ajusti als seus objectius
- Trobar un lloc de treball en l'època postCovid

Continguts

Tema 1: INTRODUCCIÓ I REFLEXIONS SOBRE LA GESTIÓ D'UNA CARRERA PROFESSIONAL
Tema 2: MERCAT I EMPRESES
Tema 3: SESSIONS DE CV
Tema 4: SESSIONS DE LINKEDIN
Tema 5: NEGOCIACIÓ SALARIAL
Tema 6: SESSIÓ DE PROGRAMA DE GRAU

Metodologia

Activitats en equip, tasques i exercicis; presentacions individuals i grupals; activitats a classe, jocs de rol, exercicis i debats.
L'examen final consistirà en una presentació real del teu projecte professional en un joc de rol d'entrevista de treball davant directius d'empreses i responsables de RRHH.

Avaluació

- 20% certificat de pràctiques + informe de pràctiques + presentació oral i individual.
- 20% examen final primer semestre (obligatori, en cas de no assistir se suspendrà l'assignatura)
- 35% examen final segon semestre (obligatori, en cas de no assistir se suspendrà l'assignatura)
- 15% Examen parcial del primer semestre
- 10% avaluació personal per part del professor

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Només articles centrats en la gestió de la carrera, la indústria i els mercats.

Material complementari