Departament de Premsa

Sant Joan de la Salle, 42
08022 Barcelona
+34 93 290 23 86
Correu electrònic: premsa@salleurl.edu