Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Negoci de l'esport

Descripció
Durant el segle XX, la indústria de l'esport va créixer exponencialment des dels seus orígens com a passatemps amateur fins a convertir-se en un complex fenomen que mou milers de milions de dòlars a escala mundial. Encara que l'esport s'ha vist afectat per les tendències globalitzadores accelerades i ha contribuït a elles, es poden fer algunes distincions importants entre els models de la indústria de l'esport als Estats Units i a Europa (Symanski, 2009). Centrant-se en la indústria esportiva europea, aquest curs destaca les estructures i els sistemes de governança, així com la propietat, el finançament i la gestió de lligues, equips, instal·lacions i esdeveniments. Els estudis de cas examinats inclouen l'Eurolliga de Bàsquet, l'FC Barcelona, la Premier League anglesa, els Jocs Olímpics de Londres 2012 i les innovacions en el desenvolupament de nous estadis a Europa. La comparació continua amb una anàlisi de les negociacions dels drets dels mitjans de comunicació i els processos de comercialització dels principals esports, com el Criquet, la F1 i Moto Sports. Es compara el paper del marketing esportiu, en particular la gestió dels acords de patrocini i les marques de les principals empreses de roba esportiva, com Nike, Adidas i Puma, en els mercats estatunidenc i europeu. Al llarg del curs es duu a terme una anàlisi crítica de les qüestions i controvèrsies clau que afecten la indústria de l'esport a Europa, incloent-hi la sobrecomercialización de l'esport, els escàndols ètics relacionats amb les apostes esportives, i la sostenibilitat dels models de negoci dels equips i les lligues i les canviants innovacions tecnològiques en l'esport. En finalitzar el curs els estudiants seran capaços de: 1) Articular les complexitats de la indústria esportiva europea i la seva importància econòmica, social i cultural. 2) Comparar i contrastar les indústries esportives estatunidenca i europea en termes de sistemes de governança, models de propietat i de negoci, estratègies competitives, gestió financera, gestió de la tecnologia i la innovació, comportament dels aficionats, estratègies de comunicació i comercialització. 3) Analitzar críticament els principals problemes i controvèrsies als quals s'enfronta la indústria esportiva europea en el marc dels processos accelerats de globalització. 4) Identificar amb precisió i avaluar racionalment les tendències establertes i emergents en la gestió actual i futura de les entitats, instal·lacions i esdeveniments esportius a Europa.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professor/a

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Aquest curs busca:
1. Donar a conèixer el món del negoci de l'esport
2. Entendre els components del negoci de l'esport
3. Comprendre la magnitud de la indústria de l'esport
4. Desenvolupar les habilitats personals d'estudi i anàlisi
5. Desenvolupar un coneixement profund de les organitzacions esportives internacionals i de les influències sobre elles
6. Apreciar l'estructura i les relacions canviants dins de les indústries esportives
7. Avaluar el model futur de l'esport com a negoci.

Continguts

- Mitjans de comunicació esportius, governança de l'esport i una història de l'esport a Europa.
- Lligues i clubs professionals: Propietat, estructura i finançament
- Gestió d'esdeveniments i instal·lacions a Europa. Disseny d'estadis a Europa.
- El consumidor europeu d'esports
- Patrocini, marca i endorsement

Metodologia

MÈTODE DE PRESENTACIÓ:
Ponències online i presencials: Aquestes proporcionaran als estudiants els constructes i conceptes teòrics utilitzats dins del curs i també per a aclarir qüestions de contingut i aplicació.
Debats i discussions a classe: Serveixen per a facilitar una major comprensió i aplicació dels conceptes tractats en les classes magistrals i en el material de lectura / estudis de cas.
Anàlisi de materials audiovisuals: L'ús d'una varietat de materials audiovisuals i online dóna vida a conceptes i temes, i permet als estudiants apreciar plenament les qüestions que es discuteixen al llarg del curs
eStudy i "sites" de debat del curs: A Moodle i en el "site" de discussió de la classe es trobaran materials addicionals per a complementar les classes, a través dels quals es pot proporcionar informació actualitzada als estudiants al llarg del curs i s'espera que hi hagi interacció.

Avaluació

Participació en classe i realització dels Weekly Challenges (30%)
Creació i presentació d'un blog (20%)
Assaig sobre tecnologia aplicada (30%)
Examen final (20%)

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

No hi ha un llibre de text específic per a aquest curs, però es donaran una sèrie de lectures i activitats en la web per a sessions de classe específiques, i que s'espera que es llegeixin abans d'aquestes sessions.

Es recomanen els següents llibres per a complementar les classes:
- The Business of Sport Management (2nd ed), Beech and Chadwick, Pearson
- Soccernomics, Kuper and Sztmanski, Nation Books
- International Cases in the Business of Sport, Chadwick and Arthur, Butterworth Heinemann

També hauria de seguir regularment els següents llocs web i blogs:
http://www.kennethcortsen.com
http://www.uefa.com
http://www.euroleague.com
http://www.theguardian.com
http://www.bbc.co.uk

Material complementari