Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Màrqueting de l'esport

Descripció
Aquest curs proporcionarà una visió actual de diverses facetes de la indústria del màrqueting esportiu, incloent-hi: representació/gestió d'atletes, màrqueting de clients i esdeveniments, estructura de la indústria, patrocini, estratègia i radiodifusió. Incorporarà i reforçarà les habilitats/conceptes que s'han après al llarg de l'any, alhora que augmentarà el coneixement i la perspectiva sobre el món del màrqueting esportiu. La indústria de l'esport és extremadament diversa, ja que abasta des dels esports professionals als d'oci, els esports individuals i d'equip, els grans esdeveniments com els Jocs Olímpics als esdeveniments locals i la representació dels atletes, entre altres temes. Hi ha una gran quantitat de material a revisar en aquesta àrea d'estudi, i intentarem abastar tot el possible durant el semestre!
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura són:
- Pensament crític.
- Coneixements teòrics bàsics de la matèria.
- Capacitat de resolució de problemes.
- Treball en equip.
- Coneixement i desenvolupament intrapersonal.
- Habilitats interpersonals.
- Creativitat.
- Cerca de l'excel·lència en la qualitat.
- Automotivació.
- Aprenentatge generatiu.

Continguts

1. Introducció al curs, contingut i visió general
2. Representació dels esportistes (I) - Classe i debat de casos
3. El model d'agència (I) - Visió general de les agències esportives
4. Màrqueting d'un esportista (I) - Presentació oral i debat: discussió i visió general de Maria Sharapova
5. Expansió internacional/Màrqueting global (I) - Comparació del FC Barcelona amb l'NFL
6. Esdeveniments esportius (I) - Visió general i debat sobre les diferents facetes dels esdeveniments esportius
7. EXAMEN PARCIAL
8. Patrocini (I) - Classe magistral i debat sobre el patrocini esportiu i l'activació
9. NCAA - Visió general de la NCAA i de l'atletisme universitari com a indústria.
10. Motivació de l'entrenador (I) - Què fa que un entrenador tingui èxit? Classe i debat
11. Esports i drets de televisió (I) - L'impacte dels drets de televisió a la indústria
12. ESports - Debat a classe sobre diferents lligues i competicions de ESports
13. Lligues en creixement (I) - Debat sobre la Major League Soccer (MLS) i els ESports.
14. EXAMEN FINAL

Metodologia

L'experiència d'aprenentatge es basa en una sèrie de mètodes d'ensenyament que pretenen fomentar la comprensió del circuit de la comunicació i el desenvolupament de les seves habilitats comunicatives. Un enfocament pràctic és crucial al llarg del curs amb lectures, tasques i exercicis fora de classe; activitats, tasques i exercicis de treball en equip; presentacions individuals i en grup; activitats, exercicis i debats a classe.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de punts:

20% Qualitat de la participació, actitud, esforç diari dins i fora de classe, riquesa del feedback proporcionat i prova de les lectures assignades.
25% Exercicis, activitats i tasques a classe i fora de classe
25% Examen parcial
30% Examen final/Projecte
El requisit per a aprovar aquesta assignatura és aconseguir un mínim del 25% en l'examen final i un mínim del 35% en la resta de les parts.

Si un alumne suspèn l'assignatura haurà de tornar a cursar la(s) part(s) de l'assignatura en funció de l'avaluació del professor. Qualsevol repetició serà tan exigent com l'avaluació regular del curs.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Harvard Business School Case Studies:

"Maria Sharapova, Marketing a Champion, Part A and B" (Anita Elberse; Margarita Golod, 2010, 24 pages)
"A-Rod, Signing the Best Player in Baseball" (Randolph Coher; Jason Wallace, 2003, 14 pages)
"International Management Group (IMG)" (Bharat Anand; Kate Attea, 2002, 23 pages)
"Futbol Club Barcelona" (Anita Elberse, 2017, 27 pages)
"The Globalization of the NFL" (Mark Furey, 2012, 17 pages)
"Red Bull" (Richard Johnson; Paul W. Farris; Jordan Mitchell, 2016, 12 pages)
"Sir Alex Ferguson: Managing Manchester United" (Anita Elberse; Thomas Dye, 2012. 25 pages)
"The London 2012 Olympic Games" (John T. Gourville; Marco Bertini, 2011. 18 pages)
"Major League Soccer: Past, Present and Future" (Sebastien Arcand; Jerome Bilodeau; Joseph Facal, 2016. 22 pages)

Material complementari