Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Descripció
Aquest curs de Principis de Màrqueting proporciona als estudiants una introducció al món del màrqueting i als principis i reptes que implica el desenvolupament de programes de màrqueting reeixits. Els estudiants seran introduïts en el rol del màrqueting en l'organització a través de les principals eines del màrqueting i acabaran el curs examinant les implicacions socials i ètiques més àmplies del màrqueting. A través d'una sèrie de casos, exemples i lectures, examinarem la importància del màrqueting en l'organització moderna i com impregna la majoria dels aspectes de les nostres vides. A més, tindrem l'oportunitat d'analitzar com la funció del màrqueting ha evolucionat al llarg del temps impulsada per factors com la naturalesa canviant del consumidor, la globalització, la tecnologia i els factors socioculturals. Encara que aquest curs imparteix els conceptes tradicionals de gestió del 'màrqueting mix' amb un enfocament equilibrat en el consumidor i el competidor, també examina estratègies promocionals més innovadores i sovint més agressives que han sorgit a l'era digital.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Aquest curs pretén:

Desenvolupar una definició àmplia del màrqueting i del concepte de màrqueting
Comprendre les principals amenaces i oportunitats a l'entorn del màrqueting
Identificar i avaluar el paper del comportament del consumidor en el màrqueting
Desenvolupar una consciència del paper de la recerca de màrqueting en la presa de decisions de màrqueting eficaços
Prendre decisions estratègiques i operatives.
Identificar el paper estratègic de la segmentació, especialment en un entorn en el qual el client és cada vegada més complex.
Comprendre la importància de les marques en la proposta estratègica.
Desenvolupar activitats operatives per a posar en marxa l'estratègia proposada.
Identificar els reptes ètics associats a l'aplicació dels programes de màrqueting.
Comprendre els continguts bàsics i l'estructura d'un pla de màrqueting
Identificar l'ús del màrqueting digital en el màrqueting general i la seva rellevància per als professionals del màrqueting en l'actualitat

Continguts

Tema 1: Introducció al concepte de màrqueting
Tema 2: Estratègia de màrqueting
Tema 3: Comportament del consumidor
Tema 4: Entorn de màrqueting
Tema 5: Recerca de màrqueting
Tema 6: Segmentació i 'targeting'
Tema 7: Proposta de valor i 'branding'
Tema 8: Productes i serveis
Tema 9: Estratègies de preus
Tema 10: Promoció i màrqueting digital/ Estratègies de màrqueting no convencionals
Tema 11: Distribució
Tema 12: Cas de pla de màrqueting i recapitulació

Metodologia

L'experiència d'aprenentatge es basa en una sèrie de mètodes d'ensenyament que busquen fomentar la comprensió de la funció del màrqueting.

Les classes se centraran en els principals conceptes de màrqueting, les lectures i els estudis de casos que s'hauran de realitzar fora de l'horari de classe, així com els debats en classe. També es recorrerà a una àmplia gamma de fonts multimèdia com a vídeos, podcasts i blogs per a complementar el material escrit.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament:

Participació: 15%
Innovació i inspiració: 5%
Tasques: 30%
Examen parcial: 15%
Examen final: 35%

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Principis de Màrqueting 16ed - Kotler & Armstrong - Prentice Hall Publishing.

Aquest llibre de text s'utilitza com a text bàsic per a qualsevol curs de màrqueting.

Material complementari