Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Descripció
L'objectiu d'aquest curs és proporcionar les habilitats bàsiques de conversa en espanyol, xinès o alemany per a interactuar en situacions socials i de negocis en general. Es posarà l'accent en els exercicis pràctics interactius que poden utilitzar-se en situacions de la vida real.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius

Al final d'aquest curs, els estudiants han de ser capaços d'haver aconseguit els objectius establerts per a aquest curs i haver desenvolupat les competències que s'enumeren a continuació:
- Fluïdesa en parlar en espanyol, xinès o alemany.
- Comprensió lectora en espanyol, xinès o alemany.
- Comprensió oral en espanyol, xinès o alemany.
- Ús gramatical correcte en espanyol, xinès o alemany.
- Destresa en l'escriptura en espanyol, xinès o alemany.

Continguts

Es cobriran les següents competències lingüístiques en anglès, espanyol, xinès i alemany:
- Comunicació oral
- Comprensió auditiva
- Desenvolupament del vocabulari
- Comprensió de lectura
- Ús de la gramàtica
- Consciència cultural

A més, per als alumnes que estudien anglès, es posarà l'accent en la preparació dels exàmens First Certificate of English (FCE) o Certificate of Advanced English (CAE)

Metodologia

Pràctica oral, comprensió oral i exercicis de gramàtica
Exercicis d'escriptura, lectura i interactius
Presentacions individuals
Vídeos

Avaluació

El 30% de la nota final es basarà en la participació de qualitat en classe. quan parlem de participació de qualitat ens referim a: participació activa en l'aula, proves, realitzar les presentacions en el termini acordat, presentar els debers i per obtenir crèdit addicional, completar el mooc designat en el termini establert.
El 15% de la nota final es basarà en l'examen parcial oral (midterm).
El 15% de la nota final es basarà en l'examen parcial escrit (midterm).
El 20% de la nota final es basarà en l'examen oral final.
El 20% de la nota final es basarà en l'examen oral escrit.

Revisió de l'examen: Un cop finalitzi el semestre i es publiquin les notes finals, es programarà una data per a la revisió de l'examen.

Examen de Recuperació: Un estudiant només és elegible per fer l'examen de Recuperació si tota la feina del curs i els exàmens deguts al llarg del semestre s'han completat per al darrer dia de classe programat.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Caldran diferents llibres en funció de l'idioma que s'estigui estudiant. Per exemple:

Per a l'anglès intermedi:
Cappel, Annette, Sharp, Wendy, Objective First Student's Pack, Fourth Edition, Cambridge University Press, 2014

Per a l'anglès intermedi superior:
Felicity O'Dell (Autor), Annie Broadhead, Objective Advanced Student's Book Pack, Fourth Edition, Cambridge University Press, 2014.

Per a l'alemany:
AufderstraBe, Harmut, Bock, Heiko, Gerdes, Mechthild, Müller, Jutta und Hemet Müller, Themen Aktuell 1, Kursbuch, Hueber Verlag, 2018
Bock, Heiko, Eisfeld, Karl-Heinz, Holthaus, Hanni und Uthild Schütze-Nöhmke, Themen Aktuell 1, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2013

Per al Xinès:
Beijing Language and Culture University, Great Wall Chinese- Essentials in Communication Textbook 1 (2005)
Beijing Language and Culture University, Great Wall Chinese- Essentials in Communication Workbook 1 (2006)

Per a l'Espanyol:
Corpas, Jaime, García, Eva and Garmendia, Agustín (2013) Aula 1, Curso de Español, Nueva Edición.

Material complementari