Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Gestió d'aplicacions mòbils

Descripció
Els negocis i les apps mòbils continuen creixent i s'han convertit en una part important dels models de negoci de la majoria de les empreses, així com de les estratègies de marketing i comunicació. El que suposa una gran inversió per a aquestes empreses ha d'anar acompanyat de managers que entenguin els elements bàsics de l'ecosistema mòbil i tinguin les habilitats per a assegurar que les apps es planifiquin, es produeixin, es desenvolupin i es publiquin amb èxit. Amb més de dos milions d'aplicacions en cadascun dels principals mercats d'apps, i centenars d'elles llançades cada dia, aquest curs de gestió d'apps mòbils ajuda als estudiants a identificar, comprendre i aplicar els conceptes empresarials, tècnics, de marketing i de distribució que marquen la diferència entre l'èxit i el fracàs: aparèixer en els primers llocs de descàrregues i vendes de Google Play i App Store o aconseguir poques o fins i tot, cap descàrrega. A través d'una sèrie de classes i tallers, amb diversos exemples i consideracions pràctiques els estudiants examinaran la gestió d'una app des del seu inici fins al moment en què es publica en una botiga d'aplicacions i es comercialitza als usuaris potencials en un entorn sempre canviant, amb nous dispositius i tecnologies que estan permetent nous i disruptius models de negoci.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

En finalitzar el curs els alumnes desenvoluparan habilitats en:
- Entendre l'ecosistema de les Apps Mòbils des d'una perspectiva empresarial i tecnològica.
- Aprendre i identificar les oportunitats de negoci que ofereixen les diferents tecnologies disponibles en els dispositius mòbils.
- Aprendre a crear nous models de negoci implementats a través d'apps mòbils innovadores.
- Conèixer els mètodes de gestió de projectes per a produir una app mòbil.
- Desenvolupar una app mòbil amb l'ús d'eines professionals.
- Aprendre sobre els processos de publicació i distribució d'una app mòbil.
- Entendre les opcions de promoció d'una app.
- Aprendre sobre la rellevància de l'experiència del client i el mesurament del comportament de l'usuari des d'una perspectiva empresarial.
En finalitzar aquest curs els alumnes seran capaços de:
- Entendre el mercat de les apps mòbils i els principals actors.
- Entendre les principals tecnologies presents en un dispositiu mòbil i el seu ús pràctic.
- Entendre com s'introdueix la disrupció a través de la Innovació en el Model de Negoci.
- Entendre com crear un Model de Negoci Mòbil innovador.
- Desenvolupar una app mòbil senzilla amb eines professionals.
- Entendre el procés per a publicar i comercialitzar una app mòbil en Google Play i App Store.
- Entendre com promocionar i mesurar l'èxit d'una app.

Continguts

Ecosistema mòbil
- Oportunitat de les apps mòbils
- Creixement del mercat mòbil
- Impulsors del creixement dels mòbils
- Mobile Technology Stack: Dispositius i sistemes operatius
El mòbil com a canal
- Expectatives canviants dels consumidors de mòbils.
- Trajectòria del client
- Multicanal vs omnicanal
Models de negoci mòbils
- La disrupció a través de la innovació del model de negoci
- Repassem alguns patrons de models de negoci
- Com innovar en Models de Negoci
- Canvas del Model de Negoci: (treball en grup)
- Canvas de la Proposta de Valor: (treball en grup)
Tecnologies mòbils que permeten la innovació de la gestió de projectes
- Metodologies de gestió de projectes
- Gestió de projectes mòbils - Agile / Scrum
Desenvolupament d'apps mòbils
Botiga online. Desenvolupar els nostres propis MobinQube plugins avançats.
Comportament de l'usuari i experiència del client
Pla de Marketing

Metodologia

Atès que les tecnologies mòbils i les apps estan configurant el món en el qual vivim, l'ensenyament es basarà en mètodes que fomentin la participació dels estudiants, els debats i l'experiència pràctica en el desenvolupament d'apps i els fonaments del marketing. Les classes se centraran en els principals temes de gestió d'apps mòbils, mentre que els estudis de casos poden requerir debats a classe. També es recorrerà a una àmplia varietat de fonts multimèdia com a vídeos, podcasts i blogs per a complementar el material escrit.

Avaluació

La nota final consta de cinc parts:
- Assistència: 10%.
- Participació: 20%.
- Examen parcial: 25%.
- Projecte final - Desenvolupament d'una app: 20%.
- Projecte final - Presentació i Pitch: 25%

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

- George Berkowski (2014) How to Build a Billion Dollar App: Discover the secrets of the most successful entrepreneurs of our time, Piatkus. ISBN: 978-0349401379.
- Croll, A., & Yoskovitz, B. (2013). Lean analytics: Use data to build a better startup faster. Eric Ries, Series Editor, Sebastopol, CA: O'Reilly.
- Oliver Gassmann, Karolin Frankenberger, Michaela Csik (2015). The St. Gallen Business Model Navigator, FT Publishing International. ISBN: 9781292065816.
- Ash Maurya (2012) Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works, Eric Ries, Series Editor, O’Reilly. ISBN: 978-1-449-30517-8.
- Ash Maurya (2016) Scaling Lean: Mastering the Key Metrics for Startup Growth, Portfolio Penguin. ISBN: 978-0241279243.
- Alexander Osterwalder; Yves Pigneur (2010) Business Model Generation, John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470-87641-1.
- Alexander Osterwalder; Yves Pigneur; Gregory Bernarda; Alan Smith (2015) Value Proposition Design How to Create Products and Services Customers Want, Hoboken Wiley.
- Eric Ries (2011) The lean startup : how today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses, Crown Business. ISBN: 9788423409495
- Jeff Sutherland (2014) Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time, Crown Business. ISBN13: 9780385346450.

Material complementari