Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Estratègies de màrqueting digital

Descripció
L'objectiu d'aquest curs és proporcionar un coneixement sòlid sobre cadascuna d'aquestes noves plataformes de comunicació, i el més important, com implementar campanyes consistents de Mitjans socials Ad per a adquirir nous clients per a les empreses, basant-se en un cas real d'e-commerce que els alumnes desenvoluparan des del primer dia.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Entre els objectius del curs, destaquem els següents:
- Desenvolupar les habilitats necessàries per a crear una plataforma d'e-Commerce des de 0, i com captar clients a través dels Social Media.
- Conèixer les pràctiques més rellevants de composició de continguts en Social Media i com adaptar-les al context de la xarxa.
- Adquirir una gestió general de la plataforma publicitària i aprendre els principis de l'estructura d'una campanya digital.
- Augmentar la capacitat i les habilitats necessàries per a utilitzar correctament els Social Media i la seva terminologia per a treballar de manera col·laborativa i trobar solucions als reptes que sorgeixin.
- Treballar amb eines de Social Media que comencen a ser pràctiques habituals en les empreses i que exigeixen un alt grau d'anàlisi i desenvolupament d’enfocaments.
- Ser capaç de desenvolupar un Pla de Canals de Social Media que s'ajusti a l'objectiu d'un producte de la vida real, i poder implementar-lo utilitzant plataformes digitals que exigeixen una atenció diària a les seves metodologies canviants.

Continguts

- Social Media Marketing
- Landing Pages
- Email Marketing
- Gestió de comunitats
- Social Media Ads
- Blogging
- Personal Branding
- Venda personal
- WooCommerce
- Drop-Shipping
- Seguiment
- Apps
- SEO i SEM
- Pressupostos
- Planificació SM

Metodologia

Les classes seran una barreja entre conceptes teòrics i estudis de casos per a que els estudiants aprenguin termes generals sobre l'e-Commerce i els Social Media.
L'objectiu del curs és desenvolupar la comprensió dels estudiants dels Social Media com a molt més que un mitjà per a compartir grans experiències online. Aprendran la importància d'aquestes plataformes per a les empreses i com poden ser una part clau per a potenciar la seva presència online d'e-Commerce.
Durant el curs aprendran pas a pas com desenvolupar un pla de canals de Social Media adequat que serà l'element central de la presentació del seu projecte final de grup.

Avaluació

10% Activitats individuals i participació
30% Assaig sobre els Social Media
30% Presentació de meitat de semestre
30% Presentació final de grup
(10% Influencer Marketing Presentation)

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

No es requereix cap llibre de text. Tota la informació rellevant es proporcionarà durant les sessions i a través de les plataformes online disponibles.

Material complementari