Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Emprenedoria i capital risc

Descripció
Aquest curs és una introducció a l'art i la ciència per iniciar una nova empresa emprenedora des de la generació d'idees, fins a la preparació de plans de negoci, fins al creixement i la collita. Començareu generant idees per a una nova oportunitat de negoci. Tot i això, la majoria d'empreses amb èxit canviaran la seva idea de negoci diverses vegades a partir de la idea inicial, ja que recopilaran informació nova sobre el que realment volen / necessiten els seus clients i el que estan disposats a pagar. En la segona etapa, desenvolupareu les vostres idees en models de negoci hipotètics i provareu les vostres hipòtesis mitjançant interaccions amb clients potencials, socis i proveïdors. Basat en aquests comentaris, iterareu el vostre model de negoci cada sessió de manera que resolgui un problema real per a clients reals. A més de les presentacions del vostre professor per a cada sessió, tindreu lectures, tutorials i interacció amb professors i empresaris convidats.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
4
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Professor/a
Coneixements previs
Objectius

En finalitzar aquest curs, els estudiants desenvoluparan habilitats en:
- Comprensió del procés emprenedor
- Identificar, desenvolupar, avaluar i plantejar noves idees
- Identificació d'idees per a noves empreses
- Desenvolupar la vostra capacitat per presentar idees d'una manera concisa i convincent
- Avaluar el potencial de les noves idees de negoci per convertir-se en oportunitats de negoci
- Desenvolupar una consciència de les possibilitats i limitacions dels diferents models de negoci
- Millorar la vostra sensibilitat i habilitats per discutir les necessitats financeres d'una nova empresa
- Descobriment i validació del client: proveu les hipòtesis del vostre model de negoci inicial per arribar al vostre primer pivot.

Continguts

1 Introducció + Ikigai + 10 cares d'innovació.
2 Trobar la idea més adequada per a vosaltres. Venciment (individual): 10 cares d'innovació i IKIGAI.
3 presentacions de primeres idees, comparatives competitives. Venciment: pengeu la primera presentació a eStudy.
4 Visita Emprenedora. Venciment: comparatives comparatives.
5 Taller d'entrevistes sobre descobriment de clients i problemes. Venciment: reflexió sobre les visites a l'emprenedor.
6 Taller de problemes + solucions: històries visuals (enfocament al client + proposta de valor). Venciment: llista de preguntes per a entrevistes amb problemes.
7 SETMANA MIDTERM. Venciment: història visual i tasques de la primera meitat del curs, CV de fracàs.
8 L'anàlisi de la proposta de client / valor.
9 Taller de mapes de supòsits + model de negoci. Data de venciment: Personas, Anàlisi de propostes de valor, 1ª versió de model de negoci.
10 Dimensió del mercat i projeccions financeres. Venciment: Assignació de supòsits + 2a versió de Business Model Canvas.
11 Producte viable mínim i el tauler d'inici Pivot. Venciment: mida del mercat + projeccions financeres.
12 Prototipatge. Data de venciment: pla MVP, Startup Dashboard, 10 entrevistes més.
13 Finançament de l'empresa.
14 Tutorial final. Venciment: resultats de les proves de prototips, mida del mercat i estimacions financeres.
15 Reflexió individual i lliurament final vençut (amb assignacions finals).

Metodologia

A. Tasques de lectura: llegiu les tasques de text abans de la classe i prepareu-vos per debatre el material de text, responent oralment a les preguntes de l'instructor amb idees i pensaments ben organitzats.
B. Assistència a classe: s'espera que assistiu a cada període de classes, que vingueu a temps i que romangueu el període complet de la classe o que se us consideri absent. Sou responsable de tot el material del curs perdut per absència. L'instructor no proporciona notes de classe per a les classes perdudes.
C. El projecte principal sobre el qual treballarem al llarg del curs és generar idees per a una nova posada en marxa de tecnologia, desenvolupar el model de negoci per a la posada en marxa i recopilar informació dels possibles grups d'interès per millorar i canviar el model de negoci basat en aquests comentaris. Cada equip de 3-5 estudiants comptarà amb el suport del vostre tutor que us orientarà en el desenvolupament i la iteració del model de negoci. Fareu presentacions al llarg del curs i preparareu un lliurament final al final del curs que resumeixi el vostre viatge d'aprenentatge validant la vostra idea.

Avaluació

Assistència i participació a classe (20%)
CV d'avaria (10%)
Presentació de meitat de període (15%)
Assignacions d'equip (punts de control per a la meitat de període i la final) (30%)
Reflexió individual (10%)
Lliurable final (15%)

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

- Fitzpatrick, R. (2014). La prova de la mare: com parlar amb els clients i saber si el vostre negoci és una bona idea quan tothom us menteix. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014. ISBN: 1492180742, 9781492180746
- Maurya, A. (2012). Running lean: Iterar del pla A a un pla que funcioni. Sebastopol, CA: O'Reilly.
- Osterwalder, A i Pigneur, Y (2010) Business Model Generation, John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470-87641-1.
- Mullins, R. i Komisar, R. (2009) Getting to Plan B, Harvard Business Press. ISBN: 978-1-4221-2669-1.

Material complementari