Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Direcció Comercial

Descripció
Gestió de vendes és un curs que ajuda els estudiants a desenvolupar les habilitats necessàries per a vendre productes, serveis -o, de fet, a si mateixos-. També es tracta de com gestionar els processos de venda i les forces de venda. Les vendes ofereixen un gran punt de partida per a molts graduats que entren en les empreses després de la universitat, per la qual cosa té sentit que els estudiants se sentin còmodes en aquest paper. Aquest curs proporciona als estudiants els enfocaments bàsics de vendes per a complir aquesta funció. Aquest curs es basa en les tècniques de venda amb seccions especialitzades en negociació, incloent com vendre una empresa o com negociar amb els proveïdors. Així, els estudiants també dominen les estratègies de negociació. Els alumnes obtenen un marc i una comprensió conceptual sobre com estructurar i motivar a un equip de vendes i el tipus de qualitats de lideratge que necessiten els bons directors de vendes quan manegen equips de vendes. Només el 39% dels estudiants universitaris d'empresarials reben cursos de vendes en els seus programes, cosa que significa que qualsevol que tingui formació en vendes en el seu CV tindrà un avantatge addicional a l'hora d'aconseguir un treball en el sector empresarial. En molts sectors, les vendes estan impulsades per la gestió de les relacions amb els clients, ja que molts compradors investiguen en Internet abans de realitzar una venda. Per això, els venedors d'avui dia també obtenen les seves oportunitats de venda a través del departament de marketing. La funció de vendes internes, que significa que els venedors passen molt temps treballant des de les seves oficines en lloc de sortir a visitar als clients, està canviant la forma en la qual treballen els venedors i també veurem com gestionar la digitalització del procés de vendes i algunes de les plataformes que els estudiants poden trobar-se quan treballen en funcions de vendes.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
4
Crèdits
4.00
Coneixements previs
Objectius

Els estudiants sortiran del curs havent desenvolupat un profund coneixement de les tècniques de venda per a les organitzacions modernes tant a nivell B2C com B2B. Entendran com gestionar la funció de venda i com organitzar equips de vendes. I cosa que és més important, desenvoluparan habilitats i competències que són clau tant per a les seves carreres en vendes com per a arribar a llocs executius més alts. Aquestes inclouen habilitats més toves, com la capacitat de negociació, la capacitat d'empatitzar i gestionar les nostres emocions, i habilitats més dures, com les funcions de vendes internes de plataformes com Microsoft Dynamics, Salesforce.com, etc.
Resultats de l'aprenentatge:
- Definir la venda personalitzada i descriure les seves característiques úniques com a eina de comunicació de marketing.
- Distingir entre la venda tradicional centrada en la transacció i la venda de relació basada en la confiança, centrant-se aquesta última en el valor del client i el diàleg de vendes.
- Entendre la professionalitat de les vendes com un factor clau en l'evolució contínua de la venda personalitzada i explicar les contribucions de la venda personalitzada a la societat, a les empreses i als clients.
- Discutir els enfocaments alternatius de la venda.
- Aplicar el procés de vendes com una sèrie de passos interrelacionats.
- Comprendre i utilitzar les tècniques de venda i de negociació.
- Desenvolupar habilitats de gestió d'equips de vendes i entendre com dirigir un equip de vendes.
- Desenvolupar el coneixement i la familiaritat amb les plataformes de CRM per a les vendes internes
- Comprendre com contactar amb els clients utilitzant tècniques de venda interna
- Desenvolupar estratègies de venda

Continguts

Tema 1 - Visió general de la venda personalitzada
Tema 2 - Construir la confiança
Tema 3 - B2B Entendre als compradors i les seves necessitats
Tema 4 - Tècniques d'influència
Tema 5 - Processos basats en la confiança
Tema 6 - Tancament i tractament de les qüestions
Tema 7 - Planificació de diàlegs i presentacions de vendes i comunicació de valor
Tema 8 - Gestió de vendes I
Tema 9 - Gestió de vendes II
Tema 10 - Prospecció i gestió de vendes digitals i CRM
Tema 11 - Negociació de vendes
Tema 12 - Creació de tractes
Tema 13 - Networking
Tema 14 - Taller de revisió i assignació

Metodologia

L'ensenyament es basa en una sèrie de mètodes didàctics que pretenen fomentar la comprensió de la funció de marketing. Les classes seran dinàmiques només si els estudiants venen a classe preparats i disposats a contribuir a la discussió en classe. Les classes inclouran simulacions i jocs de rol per a practicar les tècniques de venda. Les classes es concentraran en els principals conceptes de vendes, lectures i estudis de casos que hauran de realitzar fora de l'horari de classe, així com en les discussions a classe.

Avaluació

Examen parcial - Projecte d'entrevista a un venedor (i presentació) 25%.
Assignació individual - Vendre un producte al detall - Vídeo de vendes (B2C) i feedback 10%.
Tasca en grup: Vídeo B2B i feedback 15%.
Assignació de casos i treball final 35%.
Participació ( s'ha d'assistir al 80% de les classes tret que es tingui una justificació) 15%.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Llibre de text utilitzat per al curs:
Ingram, T., Laforge, R., Avila, R., Schwepker, Jr., Milliams, M., (2016 Edition) SELL South Western, Cengage Learning.

S'assignarà una sèrie d'articles perquè els estudiants els preparin i discuteixin a classe al llarg del curs.

Material complementari

Adler, S., The Zen of Selling, 2010.
Guenzi, P & Geiger, S,. Sales Management 2011
Jobber, D & Lancaster, G. Selling and Sales Management 2015
Miller, A., 365 Sales Tips for Winning Business, Barcelona Management 2000
Martinez. P. Aprender a vender, Barcelona Paidos 2002 (Spanish readers)
MitchA., Selling with emotional intelligence, Barcelona, Deusto,2004
Roberage, M. The Sales Acceleration Formula 2015
Signorelli, B. Inbound Selling: How to Change the Way You Sell to Match How People Buy 2015
Thompson, L. The Mind and Heart of the Negotiator 5/e