Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Comportament del consumidor on-line

Descripció
El comportament del consumidor abasta l'estudi dels processos que intervenen quan els individus o grups seleccionen, compren, utilitzen o rebutgen productes, serveis, idees o experiències per a satisfer les seves necessitats i desitjos. També s'ocupa de com afecta a les nostres vides el fet de tenir coses, de com les nostres possessions influeixen en la manera en què ens sentim sobre nosaltres mateixos i sobre els altres, especialment en el cànon dels mitjans socials i l'era digital. Com tots som consumidors, molts dels temes tenen rellevància tant professional com personal per als estudiants, la qual cosa facilita la seva aplicació fora de l'aula. Les activitats de marketing exerceixen un enorme impacte sobre els individus. El comportament dels consumidors és rellevant per a la nostra comprensió tant de les qüestions de la normativa pública (per exemple, les pràctiques ètiques de màrqueting) com de la dinàmica de la cultura popular. La web està transformant la forma en què els consumidors interactuen amb les empreses i entre si. El comerç online ens permet localitzar productes poc coneguts de tot el món, i les comunitats de consum proporcionen fòrums per a que la gent comparteixi opinions i recomanacions de productes. En aquest curs, l'estudiant explorarà com les percepcions, l'aprenentatge, la memòria, la personalitat i les actituds influeixen en el comportament de consum, com canvia el consum durant el cicle de vida d'una persona, i què poderoses són les influències culturals i subculturals en els consumidors. Aquest curs està dissenyat per a proporcionar coneixements sobre: 1) Els fonaments psicològics del comportament del consumidor 2) Els mecanismes d'influència que tenen més probabilitats de portar els consumidors a canviar les seves actituds, les seves creences i, sobretot, les seves accions 3) Com utilitzar aquests mecanismes per a crear una comunicació persuasiva. Aquest curs imparteix els conceptes fonamentals del comportament del consumidor amb un enfocament paral·lel en el consumidor actual en l'ecosistema digital.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

1. Conscienciar sobre com els professionals del marketing entenen el comportament dels consumidors, tant online com offline.
2. Entendre les necessitats i desitjos dels clients com un dels principals constructes que sustenten el concepte de marketing.
3. Donar-li un enfocament integral del Comportament del Consumidor des de la perspectiva del Marketing, explorant el que motiva als consumidors.
4. Comprendre com responen els consumidors a les activitats de marketing, basant-se principalment en la psicologia.
5. Identificar els components de les característiques demogràfiques i psicográfiques dels individus i com aquestes poden influir en el comportament de compra.
6. Controlar els propis coneixements adquirits en el procés de planificació de la comunicació de marketing mitjançant una millor comprensió del comportament del consumidor.
7. Orientar l'enfocament del marketing a partir de les pistes, accions i actituds que els consumidors mostren abans, durant i després del procés de compra online i offline.
8. Proporcionar-li una comprensió general de les diferències entre el Consumer behaviour i el Business behaviour.

Continguts

TEMA 1: Els consumidors en el mercat | Com els consumidors veuen el món
TEMA 2: Els consumidors com Decision Markers | Com els consumidors es veuen a si mateixos
TEMA 3: Els consumidors com a individus | Com els consumidors veuen el món i a si mateixos
TEMA 4: Les empreses com a consumidors | El comportament dels consumidors en el mercat
TEMA 5: Els consumidors i els seus grups socials

Metodologia

L'ensenyament es basa en una sèrie de mètodes didàctics que busquen fomentar la seva comprensió del comportament del consumidor, així com dels conceptes de comportament del consumidor. Un enfocament pràctic és crucial al llarg del curs i consistirà en una combinació de lectures fora de classe, exercicis i/o debats. Les classes pretenen ser dinàmiques, per tant, només si els estudiants venen a classe preparats i disposats a contribuir a la discussió a classe seran dinàmiques.
Els mètodes d'ensenyament consistiran en:
- Teoria, exemples pràctics
- Material addicional de vídeo amb contingut original: videoclips, anuncis, publicitat i art
- Treball del curs: exercicis / reptes en grup / presentacions / Exàmens finals

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de punts:
10% Participació/assistència a classe
40% Reptes, tallers, presentacions
20% Assaig intermedi
30% Examen final (preguntes d'opció múltiple)
Política de recuperació: la recuperació d'aquest curs consistirà en un examen o cas pràctic que abasti tot el curs. Aquesta nota, juntament amb la participació a classe i l'assistència, calcularà la nota final.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

- Buying, having and being, Global Edition, 12/E Michael R. Solomon. ISBN-10: 1292153105 - ISBN-13: 9781292153100 Published in 2017.
- Consumer Behaviour (second edition) Martin Evans, Ahmad Jamal and Gordon Foxall ISBN- 978-0-470-99465-8 Published in the UK in 2010.
- A European outlook Leon g. Schilffman, Leslie Lazar kanuk and Havard Hansen. ISBN: 978-0-273-70401-0. Published in the UK in 2008.

A més del material del llibre de text utilitzat per a la teoria, es proporcionarà, a vegades, material de referència pujat a eStudy. També és possible que es demani a l'estudiant que busqui determinades lectures, estudis de casos o explicacions a internet o a les bases de dades de la biblioteca per a completar amb èxit els exercicis del curs.

Material complementari