Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Anàlisi Financer I

Descripció
Aquest curs proporciona una visió general dels principis bàsics de les finances, explorant els conceptes clau del valor temporal dels diners i del risc per a ajudar a entendre els principals determinants de la creació del valor. S'utilitzaran exemples tant teòrics com del món real. L'objectiu principal del curs és proporcionar als estudiants una base sòlida en finances, que pugui ser ampliada en futurs cursos o en situacions reals de treball. El curs està dirigit a estudiants de diversos perfils que puguin tenir o no interès en les finances, però que aviat s'adonaran que aquestes poden ser divertides, interessants i enormement útils.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius

Aquest curs pretén ajudar a:
- Obtenir un coneixement bàsic dels principals conceptes de Finances: valor temporal dels diners, tipus d'interès, rendiments, cash flows i la diferència entre inversió i finançament.
- Conèixer com el risc determina els tipus d'interès i els rendiments
- Aprendre a analitzar la viabilitat financera de les empreses.
- Adquirir un coneixement bàsic dels principals principis de les finances: proporció entre risc i rendiment
- Aprendre el llenguatge i els coneixements necessaris per a participar en debats sobre com millorar els resultats financers:
- Taxa de descompte, PV, FV, NPV, IRRs, Payback, etc.

S'espera que els estudiants desenvolupin un gran interès per la importància dels coneixements financers per a tenir èxit en la gestió d'una empresa. Això farà que sigui relativament fàcil ampliar els seus coneixements en futurs cursos.

Continguts

A continuació, trobarà els principals temes que es tractaran. L'ordre pot variar.
Tema 1: Valor temporal dels diners
Tema 2: VAN i altres regles d'inversió
Tema 3: Presa de decisions d'inversió de capital
Tema 4: Valoració de bons
Tema 5: Valoració d'accions

Metodologia

La classe es reunirà un dia a la setmana en tres sessions de 50 minuts.

Una sessió consistirà en una ponència que abastarà els principals conceptes teòrics de cadascun dels 5 temes del curs; una segona sessió se centrarà en l'aclariment de conceptes, el debat i la resolució de problemes; la tercera sessió es dedicarà al treball amb casos.

Avaluació

Treball i participació a classe 10%

Exercicis i casos individuals 10%

Casos en grup 10%

Examen parcial 30%

Avaluació final 40%

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Modern Financial Management, Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J., McGraw Hill Higher Education; 8th Edition, 2007