La Universitat Corporativa permet a les empreses realitzar una gestió completa del coneixement, directament alineada amb els objectius i estratègies de l’organització.

Partners en projectes formatius d’alt impacte

A La Salle Campus acompanyem les empreses en el disseny i implementació de la seva pròpia Universitat Corporativa. Els proporcionem:

  • Disseny de plans i accions formatives.
  • Metodologies d’aprenentatge.
  • Infraestructures tecnològiques i aules per formació.
  • Generació de continguts.
  • Claustre de formadors, tutors i mentors.
  • Títols i certificacions.

La Salle Corporate Services

Telèfono: +34 93 290 24 41
Email:
corporate.services@salleurl.edu
Direcció Postal:
La Salle Campus Barcelona
Carrer Sant Joan de La Salle, 42
Edificio Sant Miquel, 4ª planta
08022 Barcelona