Els programes Talentum integren processos de captació i capacitació d’acabats de graduar que s’ajustin a les necessitats de creixement de les empreses.

El programa s’estructura en 2 fases que poden realitzar-se conjuntament o per separat:

 • Reclutament. Incorporació de perfils júniors amb formació universitària en enginyeries TIC, direcció d’empreses o arquitectura i amb potencialitat de creixement.
 • Formació. Ensenyar als nous talents valors corporatius de l’empresa i formar-los en habilitats i desenvolupament de competències tècniques per optimitzar el seu acompliment professional.

Reclutament

Fase d’identificació i captació del talent.

Els objectius principals d’aquesta primera fase del programa Talentum són:

 • Donar suport a l’empresa en la incorporació, desenvolupament i fidelització del talent. 
 • Captar i reclutar un nombre determinat de professionals, normalment a partir de 10.
 • Definir de forma adient els perfils per generar un major impacte.
 • Posicionar l’empresa com a bona ocupadora a través d’un employer branding atractiu.
 • Divulgar el programa a través de tots els canals de reclutament, offline i online.
 • Avaluar les candidatures, assegurant-ne el compliment dels requisits dels perfils, la seva disponibilitat, interès i idoneïtat d’expectatives al projecte.

La metodologia per a la captació i reclutament és la següent:

 • Definició dels perfils demanats.
 • Anàlisi i selecció dels canals de difusió més adients (propis i externs).
 • Divulgació a través de canals propis i externs.
 • Seguiment de l’entrega de les candidatures.
 • Potenciació del missatge si és necessari.
 • Anàlisi preliminar de perfils: idoneïtat i disponibilitat. 
 • Entrevistes personals de primer contacte.
 • Organització i execució de dinàmiques de grup.
 • Gestió de l’agenda d’entrevistes amb l’empresa.
 • Seguiment de les candidatures.
 • Informe dels resultats del procés.

Formació

Fase de capacitació per afavorir una ràpida integració del talent a les necessitats de l’empresa.

Els objectius principals d’aquesta fase del programa són:

 • Acompanyar els estudiants titulats en el seu desenvolupament professional i la seva integració a l’empresa.
 • Generar itineraris de formació que permetin a La Salle Campus impulsar el desenvolupament professional dels estudiants i convertir-se en partner dels departaments de RRHH de les empreses i un motor d’alineació amb les seves estratègies.
 • Formar en coneixements i tècniques que ajudin als participants a desenvolupar tant competències professionals genèriques com específiques.
 • Analitzar els avenços que realitzen els participants i els resultats del seu desenvolupament personal i professional durant la formació.

La metodologia seguida per la formació es basa en:

 • Identificar les necessitats formatives dels candidats i oferir una formació estructurada en diferents mòduls segons les requisits alumne-empresa.
 • Formar en valors corporatius, aprenentatge impartit directament per l’empresa. 
 • Els experts de La Salle en habilitats directives es reuneixen amb els diferents responsables de l’empresa per identificar els punts que s’han de treballar i desenvolupar. 
 • Dissenyar un programa formatiu personalitzat en els continguts, mètode, casos, treballs, activitats, role-play, feedback, format, pre-work, post-work, etc. 
 • La formació es realitza a través de metodologies actives d’aprenentatge, formats blended (presencial i online), així com el Campus Virtual.

Career Services & Job Center La Salle

Telèfon: +34 93 290 24 38

Correu electrònic: borsa@salleurl.edu 

Adreça postal:
Edificio Sant Jaume
C/ Quatre Camins 30 – Planta 0
08022 - Barcelona