El Màster Corporatiu és un programa de llarga durada tipus màster que et permetrà obtenir un títol propi de la Universitat Ramon Llull (URL) o un títol homologable dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

Què oferim?

Un màster flexible i a mida per al desenvolupament i potenciació de perfils professionals dins l’empresa:

  • Formació d’alt impacte en el desenvolupament de competències específiques i habilitats directives.
  • Seguiment i coaching del progrés individual.
  • Aplicació de mètodes d’aprenentatge actiu: entorns immersius, gamificació, outdoor training i learn by doing.
  • Flexibilitat. Format blended amb el suport online del Campus Virtual.
  • Formadors experts per a cada àrea de coneixement.

Per què un Màster Corporatiu?

És una eina per a les empreses que es trobin en processos de creixement o creació i cohesió d’equips i que necessitin incorporar perfils professionals a mida de les seves necessitats:

  • Facilita la formació i desenvolupament dels perfils professionals amb més potencialitat de creixement dins l’empresa.
  • Permet formar equips de treball d’alt rendiment.
  • Possibilita la incorporació massiva de perfils professionals –normalment júniors- en els processos de creixement empresarial garantint una integració ràpida i efectiva.
  • L’obtenció d’un títol universitari proporciona reconeixement acadèmic a l’estudiant i és un element de branding per a les empreses ja que mostra l’interès de les organitzacions pel desenvolupament dels seus empleats i les situa com a bones ocupadores.