Postgrau en Rehabilitació, Diagnosi i Tècniques d’Intervenció

Postgrau en Rehabilitació, Diagnosi i Tècniques d'Intervenció

La rehabilitació urbana i d'edificis està experimentant una forta demanda de professionals. Forma't en aquest àmbit amb els coneixements tècnics més actualitzats i les últimes metodologies en diagnosi i rehabilitació energètica

Nid: 466
Objectius

Amb el Postgrau en Rehabilitació, Diagnosi i Tècniques d’Intervenció et convertiràs en un expert en rehabilitació urbana i d’edificis i desenvoluparàs aptituds i habilitats com ara:

  • Professional format en el camp de la rehabilitació amb un alt nivell de coneixements teòrics i pràctics en aspectes com: diagnòstic, tècniques d’intervenció i lesions d’elements constructius tradicionals (sostres, elements verticals i cimentacions).
  • Professional amb coneixements tècnics i metodologies per a la diagnosi i rehabilitació energètica.
  • Professional idoni per treballar en equips interdisciplinaris per a la intervenció en el patrimoni arquitectònic.
  • Professional altament capacitat per compatibilitzar els valors de protecció del patrimoni amb l’ús de materials i processos constructius d’última generació. 
  • Professional orientat vers el sector empresarial que gestiona aquesta disciplina: organismes, administracions locals i empreses del sector.