Postgrau en Rehabilitació, Diagnosi i Tècniques d’Intervenció

Postgrau en Rehabilitació, Diagnosi i Tècniques d'Intervenció

La rehabilitació urbana i d'edificis està experimentant una forta demanda de professionals. Forma't en aquest àmbit amb els coneixements tècnics més actualitzats i les últimes metodologies en diagnosi i rehabilitació energètica

Nid: 466
Pla d'estudis
Diagnosi i Metodologia

Semestre 1

Diagnosi. Metodologia i Conceptes Generals

Diagnosi i Tècniques d’Intervenció en Estructures Verticals​

- Intervenció en parets de càrrega

- Intervenció en estructures porticades

Rehabilitació i Tècnica d’Intervenció

Semestre 2

Diagnosi i Tècniques d’Intervenció en Sostres

Diagnosi de l’Envolupant i Avaluació Energètica

Patologia dels Revestiments i Acabats

Treball Final de Postgrau

Semestre 1

Projecte Final

Programa Acadèmic

Títol de l’Assignatura

Crèdits ECTS

Durada

Diagnosi i Metodologia

8 ECTS

Semestral

Rehabilitació i Tècnica d’Intervenció

8 ECTS

Semestral

Treball Final de Postgrau

14 ECTS

Semestral