Màster en BIM Management

Forma't com a expert en gestió i producció de projectes arquitectònics mitjançant BIM, la disciplina que està transformant el sector de la construcció i la implementació del qual ja és una exigència

Nid: 1525
Objectius

El Màster en BIM Management et permetrà:

  • Capacitar-te amb un perfil professional altament demandat al sector de la construcció i l'edificació.
  • Adquirir les competències necessàries per a la generació de models BIM per a les disciplines d'arquitectura, estructures i instal·lacions.
  • Dominar la generació de documentació dels projectes i la gestió paramètrica dels models BIM de manera integrada.
  • Obtenir les competències per liderar la implementació i/o gestió de processos BIM a les diferents etapes del cicle de vida dels actius.
  • Conèixer i dominar el format IFC i els diferents estàndards per a la interoperabilitat de dades en entorns BIM
  • Dominar l'aplicació d'usos BIM com ara la quantificació i la gestió econòmica, la planificació, la coordinació i la detecció d'interferències.