Curs Online d'Expert en Direcció Financera La Salle Campus Barcelona URL

Curs Online de Gestió i Direcció Financera

Aprèn a prendre les millors decisions que garanteixin la viabilitat de la teva empresa.

Nid: 20787
Metodologia

La modalitat del curs és 100% online i el mètode aplicat és el SDBL Self Directed Based Learning, que consisteix en:

  • Tècniques d'aprenentatge actives basades en l'aprenentatge situacional i l'aprenentatge aute dirigit.
  • Suport del mentor mitjançant videoconferència setmanal.
  • Aprenentatge sobre la base de la pràctica, la repetició i l'experimentació.
  • Treball en equips reduïts per a confeccionar, argumentar i presentar documents executius supervisats per un mentor.
  • Ús de fòrums i diferents recursos en línia i multimèdia al campus virtual.
  • Avaluació sobre la base de la consecució d'objectius i al rendiment individual i en equip, i no sobre la base d'exàmens.