Curs Online d'Expert en Direcció Financera La Salle Campus Barcelona URL

Curs Online de Gestió i Direcció Financera

Aprèn a prendre les millors decisions que garanteixin la viabilitat de la teva empresa.

Nid: 20787
Objectius
  • Aprendràs a realitzar una anàlisi econòmica-financera completa de la situació d'una empresa.
  • Seràs capaç de diagnosticar la salut econòmica-financera d'una organització, els seus problemes i riscos.
  • Realitzaràs la valoració econòmica de tots els plans estratègics d'una companyia i garantir la seva viabilitat.
  • Practicaràs amb les eines que utilitzen els responsables financers per analitzar diferents projectes d'inversió i decidir quin projecte serà el que maximitzi el valor de l'empresa.
  • Podràs estimar el valor d'una empresa.

Beneficis addicionals

  • Pensament crític, discussió i preparació de documents executius.
  • Treball en equips multidisciplinaris.
  • Recerca, discriminació, organització i utilització d'informació en entorns professionals especialitzats.
  • Presentació i defensa de plans estratègics.