Curs Online de Direcció de Projectes Pharma i Biotech

Aprén a planificar, organitzar, dirigir i gestionar projectes de R+D+i en el camp de les ciències de la vida

Nid: 26096
Requisits

Requeriments

El Curs de Direcció de Projectes Pharma i Biotech va adreçat a professionals del sector Químic-Farmacèutic i Biotecnològic que vulguin aprendre a planificar, gestionar i dirigir projectes d' R + D + i en aquest àmbit.

Cal haver cursat prèviament el Curs de Gestió Avançada de Projectes, o bé disposar d' aquests coneixements a nivell tecnicoad operatiu.