Curs Online de Direcció de Projectes Pharma i Biotech

Aprén a planificar, organitzar, dirigir i gestionar projectes de R+D+i en el camp de les ciències de la vida

Nid: 26096
Objectius
  • Comprendre l' evolució recent i la situació actual del sector.
  • Conèixer la diversitat de models de negoci, estructures organitzatives i enfocaments d' R + D + i.
  • Familiaritzar-se amb les particularitats dels principals models.
  • Entendre el cicle de vida específic del projecte en el sector.
  • Reconèixer la contribució de la gestió de projectes professionalitzada.
  • Estudiar les eines, tècniques i metodologies més rellevants en el sector.
  • Conèixer les eines, tècniques i metodologies específiques del sector.
  • Desenvolupar un criteri propi per adaptar la gestió de projectes a cada situació particular.