Curs Online de Direcció de Projectes Pharma i Biotech

Aprén a planificar, organitzar, dirigir i gestionar projectes de R+D+i en el camp de les ciències de la vida

Nid: 26096
Pla d'estudis

PLA ACADÈMIC

 
  1. Evolució de la indústria farmacèutica en els últims 20 anys: comprensió del funcionament del món Pharma
  2. Diversitat de models de negoci i enfocaments d'R+D+I: anàlisi de l'entorn competitiu i col·laboratiu
  3. Cicle de vida del projecte en el desenvolupament de nous fàrmacs i altres productes relacionats
  4. Valoració de projectes d'R+D+I': motivacions darrere del desenvolupament d'un fàrmac
  5. Marc de treball: gestió de projectes, project manager i equips de projectes
  6. Gestió aplicada: factibilitat, definició i planificació.
  7. Gestió aplicada II: execució, control i tancament. Gestió de cartera I
  8. Tendències futures (pròxims 10 anys) i impacte en la gestió de projectes