Curs de Direcció de Projectes Pharma i Biotech La Salle Campus Barcelona URL

Curs de Direcció de Projectes Pharma i Biotech

Aprèn a planificar, gestionar i dirigir projectes R+D+i en l'àmbit Químic-Farmacèutic i Biotecnològic

Nid: 20509
Objectius

La finalitat del Curs de Gestió de Projectes Pharma i Biotech és conèixer i entendre en profunditat els condicionants relatius a la gestió de projectes de R+D+i en el sector de ciències de la vida.

L'objectiu principal és que adquireixis el criteri suficient per aplicar adequadament, a les diferents casuístiques del sector i en la vida real, les metodologies, eines i tècniques apreses.

  1. Comprendre l'evolució recent i la situació actual del sector.
  2. Conèixer la diversitat de models de negoci, estructures organitzatives i aproximacions a la R + D + I.
  3. Conèixer les peculiaritats dels principals models.
  4. Entendre el cicle de vida de projecte específic del sector.
  5. Ser conscient de la contribució de la gestió de projectes professionalitzada.
  6. Estudiar les eines, tècniques i metodologies més útils en el sector.
  7. Conèixer les eines, tècniques i metodologies específiques del sector.
  8. Adquirir criteri propi per adaptar la gestió de projectes a cada casuística particular.