Curs de Direcció de Projectes Pharma i Biotech La Salle Campus Barcelona URL

Curs de Direcció de Projectes Pharma i Biotech

Aprèn a planificar, gestionar i dirigir projectes R+D+i en l'àmbit Químic-Farmacèutic i Biotecnològic

Nid: 20509
Metodologia

Previ a l'inici de la classe, l'alumne haurà de revisar el material acadèmic recomanat pel professor, així com resoldre el cas pràctic i/o exercicis assignats. Les classes es distribuiran de la següent manera:

  • Durant les dues primeres hores, el professor impartirà una sessió conceptual.
  • Durant l'hora restant, la sessió s'orientarà a l'anàlisi, debat i resolució del cas pràctic/exercicis, que els alumnes hauran preparat prèviament.
  • Les activitats formatives que es realitzen són les següents:

    • Explicacions per part del professor.
    • Discussions en grup.
    • Treballs (puntuals) en grup.

L'avaluació del curs estarà basada en el rendiment individual de l'alumne i la nota obtinguda en el treball en grup.