Curs de Direcció de Projectes Pharma i Biotech La Salle Campus Barcelona URL

Curs de Direcció de Projectes Pharma i Biotech

Aprèn a planificar, gestionar i dirigir projectes R+D+i en l'àmbit Químic-Farmacèutic i Biotecnològic

Nid: 20509
Pla d'estudis

PLA ACADÈMIC

 
  1. Evolució de la indústria farmacèutica (últims 20 anys): per què opera així el món Pharma     

  2. Diversitat de models de negoci i aproximacions a la R + D + I: entorn competitiu i col·laboratiu     

  3. Cicle de vida de projecte en el desenvolupament de nous fàrmacs (i altres productes relacionats)     

  4. Valoració de projectes de R + D + I: per què desenvolupem un fàrmac     

  5. Marc de treball: gestió de projectes, project manager i project teams

  6. Gestió aplicada: factibilitat, definició i planificació.     

  7. Gestió aplicada II: execució, control i tancament. Gestió de portfoli I

  8. Tendències de futur (propers 10 anys) i impacte en la gestió de projectes

Optatives
Semestre 1Semestre 2
Projectes Farma i Biotech (5)