Curs d'Agile Project Management & Scrum La Salle Campus Barcelona URL

Curs d'Agile Project Management i Scrum

Domina el funcionament de Scrum i accedeix a la teva certificació professional Agile.

Nid: 6202
Sortides professionals

El Curs d'Agile Project Management i Scrum és d'especial utilitat per resoldre situacions en què el client no té clars els requisits i, per tant, les peticions de canvi són molt freqüents. També és òptima la seva aplicació quan es necessita capacitat de reacció davant la competència, la moral dels equips és baixa i la rotació alta, resultant necessari identificar i solucionar ineficiències de forma sistemàtica.

En definitiva, guanyaràs més perspectiva per manejar els problemes, abordar la complexitat en les empreses, en el teu treball i en les relacions entre persones i equips.