Curs d'Agile Project Management & Scrum La Salle Campus Barcelona URL

Curs d'Agile Project Management i Scrum

Domina el funcionament de Scrum i accedeix a la teva certificació professional Agile.

Nid: 6202
Metodologia

Aquest curs és 100% presencial, amb una durada de 21 hores lectives, així que atorga les hores de formació necessàries per accedir a les certificacions PMI-ACP I PSM de Scrum.org.

Al llarg del curs es realitzen activitats, exercicis i treballs conjunts per assegurar l'assimilació dels continguts.