Grau en Enginyeria Multimèdia - Menció en Videojocs

Grau en Enginyeria Multimèdia - Menció en Videojocs

Forma't com a graduat en Enginyeria Multimèdia a La Salle i preparat per ser un professional excel·lent en integració tecnològica, amb una sòlida formació tècnica i artística

Disseny de videojocs

Descripció
En aquest curs, explorem els fonaments de el disseny de el joc. Crearem jocs no digitals (no informàtics). Això és important per comprendre els conceptes bàsics que intervenen en un joc i per aguditzar la nostra comprensió dels jocs a l'criticar-los. Si bé és possible que no senti que tota la informació és rellevant per al desenvolupament de jocs digitals, tingui la seguretat que tots els jocs comparteixen els fonaments que permeten als dissenyadors de jocs treballar en qualsevol mitjà per a crear jocs. Discutirem alguns jocs digitals en els nostres materials d'aprenentatge també. Els estudiants jugaran i analitzaran videojocs mentre llegeixen documents i articles d'una varietat de fonts en les ciències socials i la indústria. Els estudiants han de comprendre quines són les diferències entre la programació i el disseny de el joc. El curs requereix exercicis regulars de lectura, escriptura i presentació
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA
Conèixer les bases i coneixements necessaris per a ser un game designer.
Saber definir els seus interessos, i el camí que vol seguir, en el disseny de videojocs.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Conèixer conceptes fonamentals sobre el joc, la seva naturalesa, funció i variants.
Interioritzar conceptes fonamentals durant la creació de dissenys reals.
Conèixer i saber aplicar conceptes de disseny general.
Conèixer i saber crear els elements i sistemes que formen part del disseny d'un videojoc.
Saber crear contingut per a un disseny de videojoc específic.
Conèixer les diferents tasques i habilitats d'un game designer.
Dominar el procés de disseny iteratiu d'un joc.
Saber comunicar el disseny.
Saber treballar en un equip multidisciplinari.
Saber dissenyar durant el cicle complet de pre-producció, producció i post-producció d'un videojoc.
Saber dissenyar un videojoc com un producte en el context d'un mercat.
Crear i presentar un pitch d'un projecte de videojoc.

Continguts

Role of the Game Designer and iterative design.
What are the differences between game programming and game design.
What is a game?
Defining digital games, board games, card games, mix games.
Games as emergent systems.
The 4 basic elements.
Idea.
Iteration and game development phases.
Mechanics.
Space.
Objects.
Actions.
Rules.
Balance.
Interface (UI)
Game Heuristics.
Design your game interface.
Worlds.
Characters.
Types of players.
Documents
Game design document (GDD)
The porpose of documents.
Documents and game development phases.
Creating a great pitch for the client.

Metodologia

Els temes i els exercicis en classe estan dissenyats per a brindar una àmplia comprensió teòrica, analítica
i conceptual del disseny de videjocs. El nostre objectiu és comprendre què fa un joc i després crearvideojocs. Com a dissenyador
de jocs, els estudiants han de proporcionar informació als jugadors sobre el contingut del seu joc,
sobre com jugar-lo (les coses que han de fer per a progressar en el joc i lasreglas) i sobre les condicions per a guanyar.
Els estudiants necessiten motivar a les persones perquè juguin els seus jocs perquè dissenyar un joc es tracta
essencialment de dissenyar opcions significatives i interessants per als jugadors.

Els estudiants necessiten comprendre quines són les diferències entre la programació i el disseny del joc. Per això,
el primer component d'aquest curs és l'anàlisi d'un videojoc. Els estudiants triaran un videojoc i prepararan
l'anàlisi. Realitzaran una presentació breu utilitzant temes i paraules clau vistes en classe. El segon component d'aquest curs i la peça central seran els jocs que els estudiants crearan i desenvoluparan durant les setmanes d'aquest curs utilitzant un procés iteratiu.

El tercer component serà el Playtesting. Les proves de joc són necessàries per a obligar els estudiants a resoldre els problemes que tenen el seu joc i és part del procés iteratiu. El següent component serà un Document de disseny (GDD). El propòsit del GDD és implementar les mateixes teories i pràctiques discutides en classe. Els estudiants seleccionaran un tema i començaran a treballar amb una estructura. El GDD descriurà la visió general del joc, en aquest cas un joc de realitat mixta relacionat amb el joc de taula o de cartes creat anteriorment. Al final del curs, els estudiants es prepararan i realitzaran una presentació pública (game pitch). En la presentació pública, tenen l'oportunitat de discutir el seu joc i desenvolupar la seva pròpia comprensió dels temes coberts en les conferències i lectures.

Avaluació

NOTA DEL PRIMER SEMESTRE (50%)
Pràctica 1 Jou
Inclou Playtesting
Pràctica 2 Anàlisi

NOTA SEGON SEMESTRE (50%)
Pràctica 3
Inclou Game Design Document
Pràctica 4 Game pitch

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

MDA Framework, Robin Hunicke, Marc LeBlanc y Robert Zubek
The Art of Game Design, Jesse Schell. ED Morgan Kaufmann, 2008
100 cosas sobre la gente que cada diseñador debe saber, Susan M. Weinschenk. Anaya Multimedia, 2011
A theory of fun, Raph Koster. ED Paraglyph Press, 2004
Level up, Scott Rogers. ED Wiley, 2010
Power ups, Juan Pablo Ordoñez, ED Plan B, 2013
Jugabilidad y videojuegos, Jose Luís González Sánchez. ED Académica española, 2011

Material complementari