Accés eStudy La Salle
Màster Universitari en Gestió de les TIC
Àrea
Format
Campus
Idioma
Màster Universitari en Gestió de les TIC
Crèdits 60 
A
Data inici: 26/09/2017
Horari:  de dilluns a dijous de 18:30 a 22:00
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà - Català
  Format: Presencial
Número de places: 100 

Objectius

7ª posició a Espanya dins l'àrea de Communications del Rànquing Eduniversal

 

El Màster permet adquirir les competències professionals per tenir èxit en objectius tals com

  • Desenvolupar les activitats de gestió pròpies de les tecnologies de la informació i la comunicació i dels entorns d’R+D+i.
  • Participar en projectes relatius a la gestió de les TIC i al desenvolupament de la innovació i la recerca.
  • Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous en contextos multidisciplinaris.
  • Analitzar l'entorn social i econòmic que envolta la gestió de les TIC i la innovació.
  • Aplicar el marc ètic, legislatiu i deontològic dels professionals de les TIC i de la gestió de les TIC.

El Màster inclou dos itineraris: l’ITINERARI PROFESSIONALITZADOR i l’ITINERARI DE RECERCA.

 

L’ITINERARI PROFESSIONALITZADOR permet optar a l’especialització en Direcció Tecnològics i de l’Estratègia eBusiness. En aquesta especialitat s’adquireixen les capacitats necessàries per formar part d'un equip multidisciplinari de professionals en empreses en les quals l'activitat estigui basada en l'ús intensiu de les TIC i que hagin d'afrontar el repte de la gestió dels serveis i de les infraestructures TIC de l'organització per millorar la seva competitivitat.

 

L’ITINERARI DE RECERCA ofereix l'especialitat de Recerca en les TIC i la seva gestió. Aquesta especialitat permet adquirir les capacitats per iniciar l'activitat investigadora en l'entorn de les TIC i la seva gestió. Aquesta especialitat és adequada per desenvolupar habilitats i perspectives pròpies de les tasques de recerca i per iniciar una carrera investigadora.

 

En l’apartat del Programa Acadèmic podeu veure les assignatures troncals i les assignatures pròpies de cada un dels itineraris. Per completar el Màster, els estudiants hauran de cursar assignatures optatives fins a completar els crèdits de la titulació del Màster. Les assignatures d’un itinerari poden ser optatives per a l’altre. També hi ha una llista d’assignatures optatives de caire transversal o provinents d’altres Màsters.

 

Aquest Màster es pot cursar per obtenir 60 ECTS o més. Aquesta opció permet als alumnes que tinguin una Enginyeria Tècnica o un Diplomatura, del sistema universitari espanyol, completar una formació universitària de 300 ECTS. Aquesta opció també és apropiada per aquells estudiants, d’altres sistemes universitaris europeus, que tinguin un grau de 180 ECTS i vulguin completar la seva formació fins als 300 ECTS. En ambdós casos, el MGT els permet aconseguir els 120 ECTS. Per a més informació sobre aquesta opció, si us plau, parleu amb el coordinador del programa.

Requisits d'Accés

Pots accedir als estudis de Màster Universitari:

  • Si tens un títol universitari oficial espanyol: Diplomats i Llicenciats, Arquitectes Tècnics i Superiors, Enginyers Tècnics i Superiors.
  • Si tens uns títol expedit per una institució d’educació superior integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de màster. L'accés amb una titulació universitària de fora de l'EEES no pressuposa l'homologació directa d'aquesta a Espanya una vegada finalitzat el màster.
  • Si tens un títol expedit per una universitat que no formi part de l’EEES que sigui equivalent als títols universitaris oficials espanyols per accedir als estudis de màster i que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de postgrau.
  • Aquells alumnes que hagin cursat estudis fora de l’estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d’origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que la mateixa dóna accés a titulacions de màster.

Si compleixes algun d’aquests requisits, pots iniciar el procés d’admissió de La Salle, propi per a cada màster.

El Coordinador de la formació és:
Alsina Claret, Maria
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
Alsina Claret, Maria
Cubeles Màrquez, Albert
Garrido Pavia, Jordi
González Álvarez, Iván
Martí Tassier, Ferran
Miralles Torner, Francesc
Perez Jimenez, Antonio
Riu Vila, David
Riverola Bataller, Carla

Admissions

Un dels factors clau per al desenvolupament del Programa de Màsters La Salle són les persones que s'incorporen al programa: persones seleccionades responent a criteris de currículum, segons les dimensions acadèmiques, funcionals, sectorials i geogràfiques, que propiciaran l'enriquiment del col·lectiu.

El procés d'admissió a La Salle té com a objectiu seleccionar els candidats més adequats per a cada programa per tal d'assegurar el nivell i qualitat de la convivència i comunicació entre els participants, la qual cosa constitueix un tret distintiu de La Salle.

El procés d'admissió per al curs acadèmic 2015-2016 s'inicia l'octubre del 2014 i es mantindrà obert fins a completar el límit de places establert per a cada màster. Es recomana als candidats que iniciïn el seu procés el més aviat possible donat que el període d'admissions es manté obert fins completar el límit de places establert per a cada màster.

Més informació

Beques i Ajudes

A la Salle les persones estan per sobre de tot i el nostre programa de beques permet que els que disposin dels coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 15% dels estudiants de màsters i postgraus de La Salle - Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades des de la Salle Campus Barcelona.

Cada candidat podrà optar única i exclusivament a una beca pel que si un candidat aplica a més d'una beca només es valorarà el seu expedient per a optar a una de les beques sol·licitades.

Per aquest motiu, si tens un expedient acadèmic excel·lent, t’animem a que et posis en contacte amb el nostre Departament d’Admissions:admissions@salleurl.edu o +34 932 902 419 per a plantejar-nos la teva situació particular i analitzar plegats quina beca o ajut s’ajusta més a les teves circumstàncies.

Més informació

Dades personals

Dades professionals
  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
HOME La Salle Campus BCN
Descarrega arxiu
Sol·licitud d'Inscripció
Segueix La Salle