L'estructura de govern de La Salle Campus Barcelona te per objectiu  l’animació i l’execució dels objectius i línies d’acció aprovats pel Patronat de Funitec i recollits en el Pla Estratègic 2019-2023.

Patronat Funitec

Gmà. Josep Canal Alavedra - President

Patrons 

  • Gmà. Miguel Tena Rosa - Vicepresident
  • Gmà. Esteban Miguélez Alonso - Tresorer
  • Sr. Jordi Jover Ollé - Secretari
  • Gmà. Joan Camps Dausà - Vocal
  • Gmà. Josep Martí Roca - Vocal
  • Gmà. José Román Pérez Conde - Vocal
  • Sr. Ramon Sangrà Selvas - Vocal
  • Sr. Lluís Biosca Albarado - Vocal

Director General

Comitè Executiu

Maria Pilar Torné Martínez
Direcció de Marketing i Desenvolupament de Negoci
Josep Miquel Piqué Huerta
Dir. Internacionalització i Innovació per Empreses i Emprenedors
Josep Maria Ribes Bonet
Direcció d'Ordenació Acadèmica
Joan Manel Puig Costa
Direcció Campus Development
Iñigo Pradera Salazar
Direcció de Gestió Corporativa
Lara Alonso Gutiérrez
Direcció de RRII, Projecció i Organització
Jordi Margalef Marrugat
Secretaria General
Rosa Maria Alsina Pagès
Direcció de Recerca i Innovació per a Empreses, Emprenedors i Alumnat (D23)

Comissionats

Josep Martí Roca
Identitat i Missió
Francesc Miralles Torner
Planificació, Innovació i Desenvolupament Estratègic
Josep Miquel Piqué Huerta
Repte Internacionalització
Josep Maria Ribes Bonet
Digitalització

Direccions de Polítiques

Guiomar Corral Torruella
Docència, Estudiants i Política Lingüística
Francesc Alías Pujol
Personal Docent Investigador

Direcció de Centres

Josep Ferrando Bramona
Director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle
Guiomar Corral Torruella
Directora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria La Salle
Christopher Kennett
Degà de la Facultat Internacional de Comerç i Economia Digital La Salle
Carles Llinàs Puente
Degà de la Facultat de Filosofia de La Salle