Postgrau en Acústica Arquitectònica

Postgrau en Acústica Arquitectònica

Forma't i especialitza't en un àmbit cada dia més regulat, per la seva repercussió en el control ambiental, en l'edificació i en termes de qualitat acústica referida al disseny d'espais interiors

Nid: 4320
Pla d'estudis

pla d'estudis

Aquestes assignatures formen part del Postgrau en Acústica Arquitectònica Online (PAA). En aquest Postgrau s'aborda tot allò relacionat amb el tractament i aïllament acústic de sales: des del disseny i les normatives, fins a les mesures i control.

TEORÍA D'ACÚSTICA DE SALES – 10 ECTS

Coneixeràs les principals teories per al disseny acústic d'espais i s'aprofundeix en els conceptes més rellevants en aquesta matèria. Obtindràs una base sòlida dels conceptes teòrics i procediments de càlcul, disseny i mesura, per poder projectar i avaluar l'acústica de qualsevol mena d'espai.

PRÀCTIQUES D'ACÚSTICA DE SALES – 5 ECTS

Et familiaritzaràs amb la part més pràctica de l'acústica de sales. Adquiriràs la destresa necessària per al maneig de diferents equips de mesurament, així com en l'anàlisi de les dades obtingudes. Realitzaràs, en grup, un treball pràctic sobre un disseny d'un espai enfocat com un projecte professional.

TEORIA D'AÏLLAMENT ACÚSTIC I CONTROL DEL SOROLL – 10 ECTS

Aprendràs els conceptes teòrics-pràctics per saber calcular, mesurar i avaluar l'aïllament acústic entre dos o més recintes. Estudiaràs solucions constructives, els paràmetres influents en l'aïllament acústic, les equacions de càlcul, així com les normatives d'edificació per al control de l'aïllament a soroll aeri i a soroll d'impactes.

PRÀCTICA D'AÏLLAMENT I CONTROL DEL SOROLL – 5 ECTS

Et centraràs en la realització de mesuraments acústics i la seva posterior anàlisi. Així mateix, faràs un treball en grup de disseny d'aïllament (projecte d'insonorització) d'un espai concret. Aquest treball es correspon amb el Treball de Postgrau del PAA.